Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2011-08-09

Federal Reserve: Lämnar styrräntan oförändrad (Forts)

(SIX) Nedan följer en översättning av Federal Reserves
penningpolitiska besked onsdagen den 9 augusti 2011.
Information som har tagits emot sedan Fed-direktionen
sammanträdde i juni indikerar att den ekonomiska tillväxten
hittills i år har varit betydligt långsammare än kommittéen hade
förväntat sig. Indikatorer antyder en generell försämring av
arbetsmarknaden under de senaste månaderna, och arbetslösheten
har stigit. Hushållens konsumtion har planat ut, investeringar i
strukturer som inte är av bostadskaraktär är fortfarande svaga
och hussektorn fortsätter att vara nedtryckt. Företagens
investeringar i utrustning och mjukvara fortsätter dock att
expandera.
Temporära faktorer, däribland den dämpande effekten av högre
mat- och energipriser på konsumenternas köpkraft och utgifter,
och leveranskedjestörningar kopplade till den tragiska händelsen
i Japan, förefaller stå för endast en del av svagheten i den
ekonomiska aktiviteten. Inflationen ökade tidigare i år, vilket
reflekterade högre priser för råvaror och importerade varor,
såväl som leveranskedjestörningarna. På senare tid har
inflationen blivit beskedligare då energipriser och priser på
vissa råvaror har sjunkit från de tidigare topparna. Långsiktiga
inflationsförväntningar har varit stabila.
I linje med Federal Reserves mandat försöker direktionen
främja maximal sysselsättning och prisstabilitet.
Direktionen förväntar sig nu en något lägre takt i
återhämtningen under de kommande kvartalen än den gjorde vid
tiden för det förra mötet. Arbetslösheten förväntas sjunka
endast gradvis mot en nivå som direktionen anser vara i linje
med dess dubbla mandat. Vidare har nedsiderisker för de
ekonomiska utsikterna ökat. Direktionen förväntar sig att
inflationen över de kommande kvartalen kommer att plana ut vid
nivåer under det som överensstämmer med direktionens mandat, då
effekterna från de tidigare höga energi och andra råvarupriser
minskar ytterliggare. Direktionen kommer dock att noggrant följa
hur inflationen och inflationsförväntningarna utvecklar sig.
För att främja den pågående ekonomiska återhämtningen och för
att säkerställa att inflationen, över tid, är på nivåer i linje
med mandatet har direktionen idag beslutat att behålla spannet
för styrräntan vid 0-0,25 procent. Direktionen förväntar sig
förnärvarande att ekonomiska förhållanden, innefattande ett lågt
resursutnyttjande och en dämpad utsikt för inflationen på
medellång sikt, troligen kommer att motivera exceptionellt låga
nivåer för styrräntan åtminstone till mitten av 2013.
Direktionen behåller sin nuvarande policy om att
återinvestera medel från obligationer som förfaller. Direktionen
kommer regelbundet att analysera storleken och sammansättningen
av tillgångarna och är redo att anpassa innehaven på det sätt
som behövs.
Direktionen diskuterade policyverktyg som finns tillgängliga
för att främja en starkare ekonomisk återhämtning med bibehållen
prisstabilitet. Direktionen kommer att fortsätta att utvärdera
de ekonomiska utsikterna i ljuset av inkommande information och
är redo att använda dessa verktyg om så anses lämpligt.
Röstade för det penningpolitiska beslutet gjorde: Ben S.
Bernanke, Chairman; William C. Dudley, Vice Chairman; Elizabeth
A. Duke; Charles L. Evans; Richard W. Fisher; Narayana
Kocherlakota; Charles I. Plosser; Sarah Bloom Raskin; Daniel K.
Tarullo; and Janet L. Yellen.

Jesper Rooth, tel +46 31 350 64 65
jesper.rooth@six-group.se
Nyhetsbyrån SIX

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.