Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-07-10

Feelgood Svenska AB (publ) publicerar delårsrapport Q2 2020

"Vår förmåga till anpassning till våra kunders förändrade behov och att tidigt ta beslut om åtgärder för att anpassa resurserna har resulterat i att kvartalet trots allt redovisar ett positivt resultat."

Utdrag ur VD Joachim Moraths kommentar till rapporten

Andra kvartalet i sammandrag

Belopp inom parentes avser, om inte annat anges, motsvarande värden föregående år.
 • Nettoomsättning för andra kvartalet uppgick till 185,8 mkr (213,1).
 • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 18,5 mkr (28,6) motsvarande en EBITDA marginal om 9,9 procent (13,4).
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 2,8 mkr (16,6).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,02 kr (0,11).
 • Fr.o.m den 1 april 2020 är Företagshälsan FHC AB en del av Feelgood. Förvärvet är en del i Feelgoods tillväxtstrategi och stärker Feelgoods position i Blekinge. Förvärvet är också en viktig förbättring för Feelgoods kunder lokalt.
 • Region Stockholm ökar tillgängligheten online genom utökat samarbete med Feelgood via appen Alltid öppet.
 • Vinnaren i det av Feelgood instiftade priset Sveriges Friskaste Företag 2019 blev Returpack Pantamera i Norrköping.

Första halvåret i sammandrag

Belopp inom parentes avser, om inte annat anges, motsvarande värden föregående år.
 • Nettoomsättning för första halvåret uppgick till 394,3 mkr (417,5).
 • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 42,6 mkr (53,0) motsvarande en EBITDA marginal om 10,8 procent (12,7).
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 14,0 mkr (29,5).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,09 kr (0,20).
 • Fr.o.m den 1 januari är Alna Sverige AB en del av Feelgood. Alna Sverige AB är verksamt inom beroendeproblematik och skadligt bruk i arbetslivet. Förvärvet är en del i Feelgoods tillväxtstrategi och stärker Feelgoods position inom beroendeproblematik.
 • Mot bakgrund av den stora osäkerheten till följd av spridningen av det nya coronaviruset, beslutade årsstämman att inte lämna någon utdelning för 2019.
 • Feelgood och Stockholms stad tecknade nytt avtal på två år med möjlighet till förlängning. Avtalet utökar samarbetet till att omfatta samtliga förvaltningar och bolag.

+--------------------------+------+------+------+------+--------+------+
|Belopp i mkr |Apr- |Apr- |Jan- |Jan- |Jul |Jan- |
| |jun |jun |jun |jun |2019-jun|dec |
| |2020 |2019 |2020 |2019 |2020 |2019 |
+--------------------------+------+------+------+------+--------+------+
|Nettoomsättning |185,8 |213,1 |394,3 |417,5 | 752,9 |776,2 |
+--------------------------+------+------+------+------+--------+------+
|Resultat före | 18,5 | 28,6 | 42,6 | 53,0 | 75,2 | 85,5 |
|avskrivningar (EBITDA) | | | | | | |
+--------------------------+------+------+------+------+--------+------+
|Rörelseresultat (EBIT) | 2,8 | 16,6 | 14,0 | 29,5 | 21,9 | 37,4 |
+--------------------------+------+------+------+------+--------+------+
|Resultat före skatt (EBT) | 1,9 | 15,6 | 12,2 | 27,6 | 18,0 | 33,3 |
+--------------------------+------+------+------+------+--------+------+
|Periodens resultat per | 0,02 | 0,11 | 0,09 | 0,20 | 0,13 | 0,24 |
|aktie före utspädning (kr)| | | | | | |
+--------------------------+------+------+------+------+--------+------+
|Periodens resultat per | 0,02 | 0,11 | 0,09 | 0,20 | 0,13 | 0,24 |
|aktie efter utspädning | | | | | | |
|(kr)    | | | | | | |
+--------------------------+------+------+------+------+--------+------+

    
Kontaktpersoner

Joachim Morath, VD, 0702-13 08 23
joachim.morath@feelgood.se

Eva Modner, tf CFO, 070-467 60 90
eva.modner@feelgood.se

Denna information är sådan information som Feelgood Svenska AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom verkställande direktörens försorg, för offentliggörande den 10 juli 2020 kl. 08:00 CET.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.