Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-12

Fenix Outdoor International AG

slutskommunik?

Fenix Outdoor International AG

Bokslutskommunik?

Fj?rde kvartalet 2015-10-01 ? 2015-12-31

? Koncernens r?relseint?kter uppgick till TEUR 112 320 (56 117) en ?kning med
100 %.

? ?kningen av r?relseint?kter ?r prim?rt h?nf?rlig till f?rv?rvet av
Globetrotter, men ?ven ?vriga verksamheter bidrar till ?kningen.

? Koncernens r?relseresultat uppgick till TEUR 5 048 (-4 169).

? Efter f?reg?ende ?rs rapportering slutf?rdes f?rv?rvsanalysen av
Globetrotter. Justeringen redovisades retroaktivt som kostnad per 2014-12-31.
En r?relsekostnad om MEUR 4,7 ?r inkluderad i j?mf?relsesiffrorna f?r 2014
enligt ovan, se vidare not 3.

? Koncernens resultat f?re skatt uppgick till TEUR 4 778 (-2 394).

? Koncernens resultat efter skatt uppgick till TEUR 5 891 (-5 480)

? Resultat per aktie efter skatt uppgick till EUR 0,44 (-0,42).

?Styrelsen f?resl?r en utdelning om 5 kronor per B-aktie (4 kronor) och 50 ?re
per A-aktie (40 ?re).

Perioden 2015-01-01 ? 2015-12-31

? Koncernensr?relseint?kteruppgicktill TEUR 459 654
(240 992) en ?kning med 91 %.

?Koncernensr?relseresultatuppgick till TEUR 32 640

(28 890). Exkluderatreserveradeomstruktureringskostnaderi Globetrotter GmbH om
-4 887 TEUR, samtrealisationsvinstfr?nf?rs?ljningenavTransa Backpacking AG om
+3 000 TEUR, uppgickr?relseresultatet till 34 527 (28 890).

? Koncernensresultatf?reskattuppgick till TEUR 31 797 (32 617).

? Koncernensresultatefterskattuppgick till TEUR 21 767 (20 677).

? Resultat per aktieefterskattuppgick till MEUR 1,62 (1,56)

Författare SSE

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.