Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-07-09

Fenix Outdoor International AG: Efter den förlängda acceptperioden kontrollerar Fenix Outdoor International AG (fd Nidron Holding) 97 procent av aktierna i F

..förlänger acceptperioden ytterligare till fredagen den 25 juli 2014

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, DISTRIBUERAS
ELLER PUBLICERAS TILL ELLER INOM AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA,
NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER USA. ERBJUDANDET LÄMNAS INTE
TILL (OCH ACCEPTER GODKÄNNS INTE FRÅN) PERSONER I DESSA LÄNDER ELLER
PERSONER I NÅGOT ANNAT LAND DÄR ACCEPT AV ERBJUDANDET SKULLE KRÄVA
YTTERLIGARE DOKUMENTATION, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER
VAD SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

Fenix Outdoor International AG (fd Nidron Holding) ("Fenix Outdoor
International") offentliggjorde den 12 maj 2014 ett offentligt
aktieerbjudande till ägarna av aktier av serie B i Fenix Outdoor AB
(publ) ("Fenix" eller "Bolaget") att överlåta samtliga utestående
aktier av serie B i Fenix till Fenix Outdoor International
("Erbjudandet"). Efter den inledande acceptperioden hade Erbjudandet
accepterats av aktieägare representerande 4 107 041 aktier av serie B
i Fenix. Tillsammans med aktier som Martin Nordin, Stina von der
Esch, Maja Cederwell, Philippa Nordin och Charlotte Nordin[1]
(http://#_ftn1) överförde till Fenix Outdoor International i samband
med Erbjudandets fullföljande kontrollerade Fenix Outdoor
International aktier motsvarande cirka 93,1 procent av kapitalet och
cirka 97,4 procent av rösterna i Fenix. Eftersom samtliga villkor var
uppfyllda förklarades Erbjudandet ovillkorat.

För att möjliggöra deltagande i Erbjudandet för de aktieägare i Fenix
som inte hade accepterat Erbjudandet förlängdes acceptperioden för
Erbjudandet till och med den 4 juli 2014. Under den förlängda
acceptperioden accepterades Erbjudandet av aktieägare representerande
510 575 aktier av serie B, motsvarande cirka 3,8 procent av kapitalet
och cirka 1,5 procent av rösterna i Fenix.

Efter den förlängda acceptperioden kontrollerar Fenix Outdoor
International 2 400 000 aktier av serie A och 10 469 185 aktier av
serie B i Fenix, motsvarande cirka 97,0 procent av kapitalet och
cirka 98,8 procent av rösterna i Fenix.

Handeln i Fenix Outdoor International AG:s aktier av serie B inleddes
den 26 juni 2014 på NASDAQ OMX Stockholm och sista dagen för handel
med aktier av serie B i Fenix Outdoor AB var den 4 juli 2014.

För att möjliggöra deltagande i Erbjudandet för de aktieägare som ännu
inte accepterat Erbjudandet förlängs acceptperioden ytterligare till
och med kl. 17:00 den 25 juli 2014. I och med att Fenix Outdoor
International innehar över 90 procent av aktierna i Fenix avser Fenix
Outdoor International att så fort som det är lämpligt påkalla
tvångsinlösen av kvarvarande aktier i Fenix.

Leverans av aktier i Fenix Outdoor International för de aktieägare som
har accepterat Erbjudandet under den förlängda acceptperioden
förväntas ske med början omkring den 15 juli 2014. För de aktieägare
som accepterar Erbjudandet under den ytterligare förlängda
acceptperioden beräknas leverans av aktier i Fenix Outdoor
International ske med början kring den 5 augusti 2014.

Ytterligare information
För ytterligare information, vänligen kontakta: Martin Nordin, tel:
+41 79 799 27 58 eller besök www.nidronholding.se eller
www.fenixoutdoor.se. Erbjudandehandlingen avseende det offentliga
uppköpserbjudandet finns tillgängligt på www.nidronholding.se samt på
Handelsbankens webbplats www.handelsbanken.se/investeringserbjudande.

Informationen i detta pressmeddelande överlämnades för
offentliggörande den 9 juli 2014 klockan 8:30 (CET).

VIKTIG INFORMATION
Erbjudandet lämnas inte (och inte heller godkänns accept från
aktieägare eller av någon annan för aktieägares räkning) i någon
jurisdiktion där genomförandet av Erbjudandet eller godkännande av
accept av Erbjudandet inte skulle kunna ske i enlighet med lagar och
regler i dessa jurisdiktioner eller där genomförandet eller accept av
Erbjudandet förutsätter ytterligare dokumentation, registrerings-
eller andra åtgärder än de som följer av svensk lag, utom vid
tillämpligt undantag. Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller
indirekt, genom post eller något annat kommunikationsmedel
(inklusive, men utan begränsning till, telefax, e-post, telex,
telefon och Internet) i eller till Australien, Hongkong, Japan,
Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller USA och Erbjudandet
kan inte accepteras i eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada,
Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller USA. Följaktligen kommer inte
och får inte detta pressmeddelande, erbjudandehandlingen,
anmälningssedeln och annan dokumentation avseende Erbjudandet sändas
per post eller på annat sätt distribueras, vidarebefordras eller
sändas till, från eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya
Zeeland, Singapore, Sydafrika eller USA. Fenix Outdoor International
kommer inte att erlägga något vederlag enligt Erbjudandet till, eller
acceptera anmälningssedlar från Australien, Hongkong, Japan, Kanada,
Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller USA.

Aktierna i Fenix Outdoor International har inte, och kommer inte, att
registreras enligt U.S. Securities Act av 1933 i gällande lydelse
("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA såvida
inte en sådan registrering sker enligt Securities Act, eller ett
undantag från sådan registrering är tillämpligt.

----------------------------------------------------------------------

[1] Sammanlagt 100 000 aktier av serie A och 576 500 aktier av serie
B, motsvarande cirka 5,1 procent av kapitalet och cirka 4,5 procent
av rösterna.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/fenix-outdoor-international-ag/r/efter-den-for...
http://mb.cision.com/Main/9974/9614394/265263.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.