Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-09

FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG: Kallelse

Fenix Outdoor International AG
Kallelse till extra bolagsstämma

Kallelse

Kallelse till extra bolagsstämma för aktieägare i Fenix Outdoor International AG

Kära aktieägare,

Styrelsen inbjuder er härmed till extra bolagsstämma för ändring av bolagets
bolagsordning.

Datum: Fredagen 3 juni 2016, 11:00
Plats: Industriestrasse 6, Zug (Schweiz)

1. Dagordning och styrelsens förslag till beslut

Ändring av bolagsordningen

I enlighet med förordningen gällande kompensation i börsnoterade bolag, som
trädde i kraft den 1 januari 2014 föreslår styrelsen att ändra artikel 21 i
bolagets bolagsordning. Detta för att ge styrelsen i bolaget möjlighet att
utfärda personaloptioner till ledande befattningshavare:

21.1 Ersättning till ledande befattningshavare får betalas eller beviljas helt
eller delvis i form av kontanter, aktier, andra värdepapper, optioner eller
jämförbara instrument, men även i form av apporttillgångar eller andra typer av
förmåner. Varje utbetalning i form av ersättning i aktier, andra värdepapper,
optioner eller jämförbara instrument skall godkännas av styrelsen.

21.2 Styrelseledamöterna erhåller en fast kontant ersättning. Mot redovisning
av kvitton är de dessutom berättigade till ersättning för utlägg. Sådan
ersättning för utlägg behöver inte godkännas av bolagsstämman.

21.3 Ledande befattningshavare erhåller en fast ersättning och en
prestationsbaserad ersättning enligt avsnitt 25 i denna bolagsordning. Mot
redovisning av kvitton är de dessutom berättigade till ersättning för utlägg.
Sådan ersättning för utlägg behöver inte godkännas av bolagsstämman.

En bolagsordning som visar alla ändringar finns på webbplatsen för bolaget,
www.fenixoutdoor.se.

Information från styrelsen om de kommande aktierelaterade incitamentprogrammet:

• Bolaget skall kunna emittera personaloptioner till ledande befattningshavare
efter beslut av styrelsen. Rätten att tilldelas optioner godkänns av styrelsen
på individuell basis. Volym och villkor för optionsprogrammet, beslutade av
styrelsen, kommer offentliggöras årligen, den dagen då bolaget lämnar sin
bokslutskommuniké.

• En option ger innehavaren rätt att köpa en aktie, ägd av bolaget, från
bolaget till ett givet pris. Optionen skall vara tidsbegränsad till max sex
månader enligt styrelsens omdöme.

• Antalet optioner är begränsat till den årliga bonusen dividerat med
lösenpriset för aktierna, där varje option ger rätt att köpa en aktie. Den
årliga bonusen är begränsad till maximalt 6 månadslöner, men även till den
totala rörliga ersättningen som godkänns av årsstämman.

Författare SSE

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.