Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-07

Fenix Outdoor International AG: Kvartalsrapport

FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG
Delårsrapport 2020-01-01 ? 2020-03-31

Första kvartalet 2020-01-01 ? 2020-03-31

* Koncernens rörelseintäkter uppgick till TEUR 129 282 (138 228), en
minskning med 6,5%.
* Koncernens EBITDA uppgick till TEUR 17 685 (28 760).
* Koncernens rörelseresultat uppgick till TEUR 6 778 (19 353).
* Koncernens resultat före skatt uppgick till TEUR 8 938 (20 719).
* Koncernens resultat efter skatt uppgick till TEUR 4 412 (16 297).
* Resultat per aktie uppgick till EUR 0,33 (1,21).
* Försäljningen i mars var negativt påverkad av Covid19 krisen som
drabbade Europa och Nord Amerika, medan kostnadsbesparingarna ännu
inte bidrog i mars.

    
   Händelser efter rapportperiodens slut

* Jämfört med föregående års försäljningen landar april kring 50%,
påverkad av stängda butiker och lokala ?lock downs?.
* Aprils försäljning var positivt påverkad av en starkt on line
försäljning. De digitala kanalerna representerade drygt 40% av den
totala försäljningen, jämfört med 10% året innan.
* Frilufts, med många butiker stängda, visade en försäljning om 60%
jämfört med föregående år, också starkt supporterat av en stark on
line handel.
* Vi kan nu också bekräfta att kostnadsbesparingsprogrammet gav effekt
i april.

Förutom detta har det inte inträffat något materiellt efter
rapportperiodens slut. Status rapport avseende Covid19 finns att läsa i
?Kommentar från styrelseordförande?.

Återköp av egna aktier i bolaget

Per 2020-03-31 innehar företaget 119 598 egna B-aktier, vilket
representerar 0,89% av aktiekapitalet.

Denna rapport innehåller information som Fenix Outdoor International AG är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande kl. 13 00 den 7 maj 2020.

KONTAKTPERSON Martin Nordin, Styrelseordförande +41 797 99 27 58

Bilaga

* Delårsrapport 2020-03-31

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.