Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-13

Ferronordic AB: Ferronordic AB (publ) Delårsrapport januari - mars 2020

Tillväxt i Ryssland/CIS. Start av verksamheten i Tyskland

FÖRSTA KVARTALET 2020

· Nettoomsättningen ökade 55% till 1,118 MSEK (723 MSEK)
· Rörelseresultatet minskade 9% till 51 MSEK (56 MSEK)
· Rörelsemarginalen minskade till 4,6% (7,7%)
· Periodens resultat minskade 56% till 20 MSEK (46 MSEK)
· Resultatet per aktie uppgick till 1,39 SEK (3,19 SEK)
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 101 MSEK
(-116 MSEK)

MSEK Första kvartalet Första kvartalet %
2020* 2019
Nettoomsättning 1 118 723 55%
Rörelseresultat 51 56 -9%
Periodens resultat 20 46 -56%
Resultat per stamaktie 1.39 3.19 -56%

Bruttomarginal 16.3% 20.2%
Rörelsemarginal 4.6% 7.7%

Avkastning på sysselsatt kapital 23% 33%
Rörelsekapital/Nettoomsättning 13% 8%
Nettoskuld / (Nettokassa) 531 (59)

* Första kvartalet 2020 omfattar konsolidering av Ferronordics
verksamhet i Tyskland

Lars Corneliusson, VD Ferronordic, kommenterar: "Mot bakgrund av den
osäkra affärsmiljö som orsakats av utbrottet av COVID-19 var första
kvartalet 2020 relativt starkt för Ferronordic. I Ryssland/CIS ökade
intäkterna med 17% i en marknad som i stort sett var oförändrad. I
Tyskland lanserade vi framgångsrikt verksamheten som återförsäljare
för Volvo och Renault Trucks. Även om den tyska marknaden påverkades
påtagligt av de restriktioner som infördes, med
lastbilsregistreringar ned 26% och en svagare eftermarknad, kunde vi
hålla alla verkstäder öppna och uppnå ett resultat i linje med våra
förväntningar. Vår totala omsättning uppgick till 1 118 MSEK.
Rörelseresultatet i Ryssland/CIS ökade med 8% medan koncernens
rörelseresultat minskade med 9% till 51 MSEK på grund av det negativa
resultatet i Tyskland. Kassaflödet från verksamheten var starkt då
rörelsekapitalet minskade. Trots den ytterligare skuld som är
relaterad till våra förvärv och verksamhet i Tyskland minskade
koncernens totala nettoskuld. Vår främsta angelägenhet avser nu
osäkerheten orsakad av COVID-19, i synnerhet vad gäller våra kunders
och anställdas hälsa och säkerhet. Jag är tacksam och stolt över hur
våra anställda har anpassat sig till utmanande förhållanden och
bidragit såväl till vår verksamhet, våra kunders verksamhet och till
samhället i stort. Under återstoden av 2020 kommer vi sannolikt att
se olika grader av störningar i leveranser, efterfrågan och
kundsamverkan. Vi vidtar åtgärder för att upprätthålla högsta möjliga
servicenivå till våra kunder, skydda våra anställda, stärka
likviditeten och minska kostnader. Givet dessa utsikter och i linje
med dessa åtgärder har styrelsen reviderat sitt förslag och föreslår
istället till årsstämman 2020 att ingen utdelning skall betalas ut.
Vi har tillförsikt till att vår affärsmodell, som bygger på
kompetenta medarbetare och en robust eftermarknadsverksamhet,
återigen kommer att visa sig motståndskraftig. I ett längre
perspektiv är vi fortsatt positiva då vi tror att de underliggande
förutsättningarna och affärsmöjligheterna på våra marknader är
starka"

Om Ferronordic

Ferronordic är ett service- och försäljningsföretag inom områdena
anläggningsmaskiner och lastbilar. Företaget är återförsäljare för
Volvo Construction Equipment och vissa andra varumärken i hela
Ryssland och Kazakstan, eftermarknadspartner för Volvo Trucks och
Renault Trucks i delar av Ryssland, samt återförsäljare för Volvo
Trucks och Renault Trucks i delar av Tyskland. Företaget erbjuder
dessutom s.k. contracting services där man äger och opererar maskiner
för att utföra arbeten för kunder. Ferronordic startade sin
verksamhet 2010 och har omkring 100 anläggningar och omkring 1 400
anställda. Ferronordics vision är att betraktas som det ledande
service- och försäljningsföretaget på sina marknader. Aktierna i
Ferronordic AB (publ) är noterade på Nasdaq Stockholm.

www.ferronordic.com

Finansiell rapportering 2020/21

Delårsrapport januari-juni 2020 13 augusti 2020

Delårsrapport januari-september 2020 12 november 2020

Bokslutskommuniké januari-december 2020 19 februari 2021

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Danemar, Finanschef, telefon: +46 73 660 72 31, eller e-post:
erik.danemar@ferronordic.com

Ferronordic AB (publ)

Nybrogatan 6

114 34 Stockholm

Reg. nummer: 556748-7953

Telefon: +46 8 5090 7280

Denna information är sådan information som Ferronordic AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades för offentliggörande den 13 maj 2020, kl.
07:30.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/ferronordic-ab/r/ferronordic-ab--publ--delars...
https://mb.cision.com/Main/1463/3110178/1246685.pdf
https://mb.cision.com/Public/1463/3110178/90d75e848044f0b6.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.