Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-22

Ferronordic AB: Ferronordic AB (publ) Delårsrapport januari - september 2019

Rekordstarkt tredje kvartal

TREDJE KVARTALET 2019

· Nettoomsättningen ökade 22% (12% ökning i lokal valuta) till 964
MSEK (791 MSEK)

· Rörelseresultatet ökade 36% till 109 MSEK (80 MSEK)
· Rörelsemarginalen uppgick till 11,3% (10,1%)
· Periodens resultat ökade 22% till 74 MSEK (61 MSEK)
· Resultatet per stamaktie uppgick till 5,09 SEK (4,17 SEK)
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 95 MSEK
(104 MSEK)

JANUARI - SEPTEMBER 2019

· Nettoomsättningen ökade 25% (21% ökning i lokal valuta) till 2 787
MSEK (2 222 MSEK)

· Rörelseresultatet ökade 39% till 262 MSEK (189 MSEK)
· Rörelsemarginalen uppgick till 9,4% (8,5%)
· Periodens resultat ökade 33% till 193 MSEK (145 MSEK)
· Resultatet per stamaktie uppgick till 13,31 SEK (8,82 SEK)
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -333 MSEK
(138 MSEK)

MSEK Tredje Tredje % Nio Nio %
kvartalet kvartalet månader månader
2019 2018 2019 2018
Nettoomsättning 964 791 22% 2 787 2 222 25%
Rörelseresultat 109 80 36% 262 189 39%
Periodens 74 61 22% 193 145 33%
resultat
Resultat per 5,09 4,17 22% 13,31 8,82 51%
stamaktie

Bruttomarginal 21,4% 20,3% 20,6% 19,6%
Rörelsemarginal 11,3% 10,1% 9,4% 8,5%

Avkastning på 34% 40% 34% 40%
sysselsatt
kapital
Rörelsekapital/Ne 18% 2% 18% 2%
ttoomsättning
Nettoskuld / 411 (298) 411 (298)
(Nettokassa)

Lars Corneliusson, VD Ferronordic, kommenterar: "Tredje kvartalet var
händelserikt. Marknaden för våra huvudsakliga produktgrupper i
Ryssland växte med ca 5% och vi såg fortsatt tillväxt inom både
maskin- och eftermarknadsförsäljning. Samtidigt gav satsningarna inom
contracting services resultat och bidrog till ökad omsättning och
högre marginaler. Omsättningen ökade med 22% till 964 MSEK och
rörelsemarginalen förbättrades med 1,1 procentenheter till 11,3%.
Rörelseresultatet ökade således med 36% till 109 MSEK, vårt bästa
resultat hittills för ett enskilt kvartal. Kassaflödet från den
löpande verksamheten förbättrades och nettoskulden minskade jämfört
med föregående period. Expansionen i Kazakstan fortsätter och vi har
nu verksamhet på sju platser i landet. Samtidigt fortsätter vi
förberedelserna för vår anläggning för fabriksrenovering av
komponenter, som förväntas öppna under första kvartalet 2020. Under
tredje kvartalet offentliggjorde vi även vår avsikt att bli
återförsäljare för Volvo och Renault Trucks i Tyskland. I samband med
detta skulle vi ta över verksamheten på 11 platser och bli ansvariga
för ett försäljningsområde motsvarande ca 20% av den tyska marknaden.
Ser vi framåt mot återstoden av 2019 och 2020 tror vi att marknaden
fortsätter att återhämta sig i ungefär samma takt som tidigare under
2019, med potential för ytterligare tillväxt om genomförandet av de
s.k. Nationella Projekten tar fart."

Om Ferronordic

Ferronordic är auktoriserad återförsäljare för Volvo Construction
Equipment, Dressta, Mecalac och Rottne i Ryssland, samt för Volvo
Construction Equipment och Mecalac i Kazakstan. I delar av Ryssland
har Ferronordic även utsetts till eftermarknadsåterförsäljare för
Volvo och Renault Trucks samt återförsäljare för Volvo Penta.
Ferronordic påbörjade sin verksamhet 2010. Bolaget är väl etablerat i
samtliga federala distrikt i Ryssland med över 80 anläggningar och
över 1 100 anställda. Ferronordics vision är att betraktas som det
ledande service- och försäljningsföretaget på CIS-marknaderna.
Aktierna i Ferronordic är noterade på Nasdaq Stockholm.

www.ferronordic.com

Finansiell rapportering 2019/20

Bokslutskommuniké januari-december 2019 20 februari 2020

Delårsrapportrapport januari-mars 2020 13 maj 2020

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Danemar, Finanschef, telefon: +46 73 660 72 31, eller e-post:
erik.danemar@ferronordic.com

Ferronordic AB (publ)

Nybrogatan 6

114 34 Stockholm

Reg. nummer: 556748-7953

Telefon: +46 8 5090 7280

Denna information är sådan information som Ferronordic Machines AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för
offentliggörande den 22 november 2019, kl. 07:30.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/ferronordic-ab/r/ferronordic-ab--publ--delars...
https://mb.cision.com/Main/1463/2970251/1148393.pdf
https://mb.cision.com/Public/1463/2970251/84ade02f434cd716.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.