Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-20

Ferronordic AB: Ferronordic ingår slutliga avtal om att bli återförsäljare för Volvo och Renault Trucks i Tyskland

Ferronordic och Volvo Group Trucks Tyskland har ingått avtal om att
utse Ferronordic till återförsäljare för Volvo och Renault Trucks i
ett område motsvarande ca 20% av den tyska marknaden för tyngre
lastbilar. I samband med detta har Ferronordic även fullföljt
förvärvet av elva anläggningar i Tyskland. Ferronordic kommer påbörja
verksamheten i Tyskland i januari 2020. Etableringen i Tyskland
finansieras med lån från Nordea Bank.

Lars Corneliusson, Ferronordics VD, kommenterar: "Etableringen i
Tyskland framskrider som planerat. Förberedelserna är nästan färdiga
och vi ser fram emot att komma igång med den nya verksamheten.
Samtidigt är jag glad att kunna välkomna våra nya medarbetare, som
ansluter Ferronordic från Volvo Group Trucks Tyskland och Auto-Haas.
Tillsammans kommer vi att arbeta för att ytterligare stärka Volvo-
och Renault Trucks varkumärkesposition i Tyskland, höja
kundtillfredsställelsen, samt öka marknadsandelar och lönsamhet."

Avtalen överensstämmer i stort med tidigare avsiktsförklaringar. Från
och med januari 2020 blir Ferronordic återförsäljare för Volvo och
Renault Trucks i ett område motsvarande ca 20% av den tyska marknaden
för tunga lastbilar. Vidare förvärvar Ferronordic elva anläggningar
inom detta område. Nio av anläggningarna drivs Volvo och förvärvas
genom inkråmsförvärv. Två av anläggningarna drivs av Auto-Haas GmbH,
en befintlig återförsäljare för Volvo och Renault Trucks. Dessa
anläggningar förvärvas genom att Ferronordic förvärvar Auto-Haas.
Transaktionerna kommer öka Ferronordics personal med ca 230
medarbetare, främst mekaniker och försäljare.

Köpeskillingen för tillgångarna från Volvo och aktierna i Auto-Haas
uppgår sammanlagt till ca 195 MSEK*. Detta är ca 85 MSEK lägre än
tidigare förväntat, främst p.g.a. att varulager som förvärvas från
Volvo är lägre än tidigare uppskattat, samt att Ferronordic inte
övertar kundfordringar från Volvo. Köpeskillingen justeras under 2020
när det bokförda värdet på de förvärvade tillgångarna per den 31
december 2019 har fastställts.

Ferronordic har även ingått avtal med Nordea Bank avseende en
lånefacilitet om 30 MEUR. Faciliteten används för att finansiera
förvärven samt ytterligare investeringar för att bygga upp den tyska
verksamheten.

För mer information hänvisas till Ferronordics pressmeddelanden den 12
september och 7 oktober 2019 och finns tillgängliga på
https://ferronordic.com/investors/.

* Enligt växelkursen för EUR/SEK per den 20 december 2019.

Om Ferronordic

Ferronordic är auktoriserad återförsäljare för Volvo Construction
Equipment, Dressta, Mecalac och Rottne i Ryssland, samt för Volvo
Construction Equipment och Mecalac i Kazakstan. I delar av Ryssland
har Ferronordic även utsetts till eftermarknadsåterförsäljare för
Volvo och Renault Trucks samt återförsäljare för Volvo Penta.
Ferronordic påbörjade sin verksamhet 2010. Bolaget är väl etablerat i
samtliga federala distrikt i Ryssland med 80 anläggningar och över 1
100 anställda. Ferronordics vision är att betraktas som det ledande
service- och försäljningsföretaget på sina marknader. Aktierna i
Ferronordic Machines AB (publ) är noterade på Nasdaq Stockholm.

www.ferronordic.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Danemar, Finanschef, Tel. +46 73 660 72 31, eller
erik.danemar@ferronordic.com

Denna information lämnades för offentliggörande den 20 december 2019,
kl. 13:00.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framtidsinriktad information
som återspeglar Ferronordics aktuella syn på framtida händelser samt
finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "kommer",
"bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra
uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende
framtida utveckling eller trender än historiska fakta, utgör
framtidsinriktad information. Framtidsinriktad information är till
sin natur förenad med såväl kända som okända risker och
osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och
omständigheter. Framtidsinriktad information utgör inte någon garanti
avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan
komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i
framtidsinriktad information. Denna information, de åsikter och de
framtidsinriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande
gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse
därom.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/ferronordic-ab/r/ferronordic-ingar-slutliga-a...
https://mb.cision.com/Public/1463/2996537/93d93210ab573bbf.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.