Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-12-18

Ferronordic Machines AB: Ferronordic expanderar utanför Ryssland - blir återförsäljare för Volvo Construction Equipment...

Pressmeddelande

Stockholm den 18 december 2018

Ferronordic har ingått avtal med Volvo Construction Equipment (Volvo
CE) om att bli Volvo CE:s auktoriserade återförsäljare i Kazakstan.
Avtalet träder i kraft den 14 januari 2019.

Kazakstan blir det första steget i Ferronordics expansion utanför
Ryssland.

Enligt avtalet kommer Ferronordic ansvara för all import och
försäljning av Volvo CE-maskiner och reservdelar i hela Kazakstan.
Dessutom kommer Ferronordic överta ansvaret för service och underhåll
av de Volvo CE-maskiner som finns i landet idag.

Lars Corneliusson, VD Ferronordic, kommenterar: "Det är naturligt att
expandera vår verksamhet till Kazakstan. Även om det finns skillnader
mellan länderna har Ryssland och Kazakstan väldigt mycket gemensamt,
bl.a. vad gäller språk, ekonomisk struktur, avstånd och logistik.
Detta är en oerhört spännande möjlighet för oss. Det kommer krävas
hårt arbete men på sikt är jag övertygad om att vår affärsmodell
kommer vara framgångsrik även i Kazakstan."

Ferronordic tar över efter Volvo CE:s befintliga återförsäljare i
Kazakstan, vars avtal upphör i januari 2019. Ferronordic betalar
ingen ersättning till Volvo CE eller någon annan person för
utnämningen. Ferronordics initiala investeringar relaterade till
Kazakstan förväntas uppgå till ca 55 MSEK, främst relaterat till
rörelsekapital samt servicebilar och verktyg för bolagets mekaniker.

Lars Corneliusson utvecklar: "Ryssland och Kazakstan ingår i samma
tullunion, vilket inte bara gör det möjligt att flytta varor över
gränserna tullfritt utan även tillåter våra ryska medarbetare att
arbeta i Kazakstan utan särskilda tillstånd. Även om det handlar om
ett annat land är denna etablering alltså ganska lik de etableringar
vi tidigare genomfört i Sibirien och Fjärran östern i Ryssland."

Under 2019 förväntas Kazakstans bidrag till Ferronordics
nettoomsättning bli begränsat och expansionen kommer sannolikt ha en
något negativ inverkan på bolagets resultat och kassaflöde. Om 3-4 år
förväntas Kazakstan kunna utgöra cirka 15% av Ferronordics totala
försäljning och resultat. Initialt kommer Ferronordics verksamhet i
Kazakstan bestå av försäljning och service av Volvo CE-produkter.
Framöver kan Ferronordic dock komma att erbjuda kompletterande
produkter och tjänster i Kazakstan på samma sätt som bolaget gör i
Ryssland.

Lars Corneliusson kommenterar vidare: "Kazakstan har god ekonomisk
tillväxt och vi förväntar oss att det underliggande behovet av
högkvalitativa maskiner och stark eftermarknadssupport kommer öka.
Samtidigt är jag övertygad om att Ferronordic, med vår affärsmodell
och våra systematiserade försäljningsmetoder - inte minst vårt system
för digitalt försäljningsstöd - har goda möjligheter att utveckla en
stark position på marknaden. Dessutom sammanfaller expansionen till
Kazakstan väl med lanseringen av Volvo CE:s nya tipptruckar, en
viktig produkt för den kazakiska marknaden."

Yuriy Deinekin, för närvarande chef för kommersiell eftermarknad i
Ryssland, har utsetts till chef för verksamheten i Kazakstan.
Merparten av den lokala organisationen förväntas rekryteras under
början av 2019. Den lokala organisationen i Kazakstan kommer även
understödjas av Ferronordics organisation i Ryssland.

Om Kazakstan

Kazakstan är världens till ytan nionde största land. 2017 uppgick
landets BNP till ca 159 miljarder US-dollar, vilket gör det till den
näst största ekonomin i forna Sovjetunionen (efter Ryssland). Under
de första nio månaderna 2018 växte landets ekonomi med 4,2% jämfört
med motsvarande period föregående år. 2019-2020 förväntas Kazakhstans
ekonomi växa med ca 3% per år. Landet är rikt på olja och andra
naturtillgångar (det är t.ex. världens 15:e största oljeproducent,
världens största producent av uran, och har världens 9:e största
kolreserver).

Under de första tio månaderna 2018 uppgick den kazakiska
maskinmarknaden inom Volvo CE:s produkterbjudande (exklusive
asfaltsläggare och tipptruckar) till ca 1 400 enheter, en ökning med
ca 45% jämfört med motsvarande period 2017 (ca 16% av motsvarande
marknad i Ryssland under samma period, mätt i enheter).

Liksom i Ryssland präglas den kazakiska marknaden av en ekonomi som
baseras på utvinning av olja och andra naturtillgångar. Därutöver
finns ett ökande behov i Kazakstan av att bygga ut och uppgradera
landets åldrande infrastruktur. Med undantag för tipptruckar är den
kazakiska marknaden för högkvalitativa maskiner inom Volvo CE:s
produkterbjudande dock fortfarande relativt liten. Enligt
Ferronordics bedömning är detta dels en följd av att landets ekonomi
fortfarande är relativt begränsad och fortfarande under utveckling,
och dels en följd av att kunderna till stor utsträckning fortfarande
fokuserar på initialt inköpspris istället för total ägarkostnad under
maskinernas livscykel. Ferronordic tror därför att maskinmarknaden i
Kazakstan har stor tillväxtpotential, dels till följd av fortsatt
ekonomisk utveckling (inklusive ökade infrastrukturinvesteringar),
och dels till följd av att kunderna blir mer mogna och sofistikerade
(likt utvecklingen i Ryssland under de senaste tio åren).

---------------------------------------------------

Om Ferronordic

Ferronordic är den auktoriserade återförsäljaren för Volvo
Construction Equipment, Terex Trucks, Dressta, Mecalac och Rottne i
Ryssland. I vissa delar av Ryssland har Ferronordic även utsetts till
eftermarknadsåterförsäljare för Volvo och Renault Trucks samt
återförsäljare för Volvo Penta. Ferronordic påbörjade sin verksamhet
2010 och har därefter expanderat snabbt över Ryssland. Bolaget är väl
etablerat i samtliga federala distrikt med 79 anläggningar och över 1
000 anställda. Ferronordics vision är att betraktas som det ledande
service- och försäljningsföretaget på CIS-marknaderna. Aktierna i
Ferronordic är noterade på Nasdaq Stockholm.

www.ferronordic.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Blomqvist, Ekonomichef samt IR-ansvarig, Tel: +46 8 5090 7280
or e-mail anders.blomqvist@ferronordic.com

Denna information är sådan information som Ferronordic Machines AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för
offentliggörande den 18 december 2018, kl 08:30.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ferronordic-machines-ab/r/ferronordic-expander...
https://mb.cision.com/Main/1463/2702678/964876.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.