Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-06

Ferronordic Machines AB: Ferronordic Machines AB Delårsrapport Januari - Mars 2014

Pressmeddelande

Stockholm, den 7 maj 2014

FORTSATT TILLVÄXT TROTS OVISS MARKNADSSITUATION

· Nettoomsättningen ökade med 7,3 % till 501,1 MSEK (467,0 MSEK),
22,9 % i rubel

· Rörelseresultatet uppgick till 10,2 MSEK (-9,7 MSEK)
· Rörelsemarginalen uppgick till 2,0% (-2,1%)
· EBITDA uppgick till 31,0 MSEK (17,2 MSEK)
· Resultat efter skatt uppgick till -1,5 MSEK (-34,6 MSEK)
· Resultat per stamaktie uppgick till -0,15 SEK (-3,46 SEK)
· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -6,2 MSEK
(190,3 MSEK)

MSEK 1 januari 2014 - 1 januari 2013 -
31 mars 2014 31 mars 2013
Nettoomsättning 501,1 467,0
EBITDA 31,0 17,2
Rörelseresultat 10,2 (9,7)

Nettoskuld 71,5 371,8
Nettoskuld / EBITDA 0,4 ggr 3,2 ggr

KOMMENTARER AV LARS CORNELIUSSON, VD:

· Det första kvartalet har karaktäriserats av signifikant politisk
oro till följd av utvecklingen i Ukraina och de försämrade
relationerna mellan Ryssland och andra medlemmar av världssamfundet.
Trots den osäkra situationen har Ferronordic Machines fortsatt att
utvecklas positivt.

· Under första kvartalet lyckades vi öka vår nettoomsättning och
förbättra vår lönsamhet. Nettoomsättningen ökade med 7,3 % i kronor
och 22,9 % i lokal valuta. Antalet sålda nya maskiner under första
kvartalet uppgick till 298, en ökning om 14,2 % jämfört med
motsvarande period föregående år. Vår EBITDA-marginal ökade från 3,7
% till 6,2 %.

· Mot bakgrund av den turbulenta politiska situationen och den
osäkra marknaden är vi mycket nöjda med att ha lyckats öka
nettoomsättning och lönsamhet. Vi ser detta som ett tecken på att
våra avsevärda investeringar i vårt extensiva nätverk samt utbildning
och kompetensutveckling av våra medarbetare fortsätter att bära
frukt.

· Den 30 april betalades den första utdelningen på våra
preferensaktier med ett belopp om 50 kronor per preferensaktie,
motsvarande en total utdelning om 25 miljoner kronor. Inför
årsstämman 2014 den 20 maj har styrelsen föreslagit ytterligare
utdelning på preferensaktierna för 2013 med 100 kronor per
preferensaktie, dvs totalt 50 miljoner kronor.

Sammantaget förblir vi försiktigt optimistiska när vi ser in i
återstoden av 2014 och därefter, då långsiktiga fundamenta på den
ryska marknaden för anläggningsmaskiner förblir starka. Utvecklingen
på kort- och medellång sikt är dock svårare att förutse och de
utmaningar som beskrivits ovan medför ytterligare osäkerhet. Vi
fortsätter att bevaka situationen noga och kommer anpassa oss efter
möjliga förändringar i den allmänna marknadsutvecklingen.

Om Ferronordic Machines

Ferronordic Machines är den auktoriserade återförsäljaren för Volvo
Construction Equipment i Ryssland. Bolaget påbörjade sin verksamhet i
juni 2010 och har sedan dess expanderat snabbt över hela Ryssland och
är idag väletablerat i samtliga federala distrikt med över 70
anläggningar och fler än 700 anställda. Utöver att distribuera
anläggningsmaskiner och leverera eftermarknandssupport för Volvo CE
har bolaget även utsetts till eftermarknads-återförsäljare för Volvo
Trucks och återförsäljare för Volvo Penta i vissa delar av Ryssland.
Bolaget har även kontrakterat vissa andra högkvalitativa varumärken,
såsom Logset och flera tillbehörstillverkare. Ferronordic Machines
vision är att betraktas som det ledande service- och
försäljningsföretaget på CIS-marknaderna.

För mer information vänligen kontakta:

Anders Blomqvist, Finans- och ekonomidirektör samt IR-ansvarig, Tel:
+46 70 7766 485

eller e-post pr@ferronordic.ru

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ferronordic-machines-ab/r/ferronordic-machines...
http://mb.cision.com/Main/1463/9580294/241331.pdf
http://mb.cision.com/Public/1463/9580294/b83baac1557a076f.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.