Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-19

Ferronordic Machines AB: Ferronordic Machines AB (publ) Årsstämma 2016

Pressmeddelande

Stockholm den 19 maj 2016

Årsstämman i Ferronordic Machines AB (publ) hölls den 19 maj 2016 på
7A Strandvägen, Conference & Events i Stockholm.

Stämman beslutade i samtliga ärenden i enlighet med de förslag som
redogjorts för i kallelsen till stämman. De viktigaste besluten
sammanfattas nedan.

· För närvarande ska ingen utdelning betalas för bolagets
preferensaktier. Ingen utdelning betalas för bolagets stamaktier.

· Bolagets och koncernens resultat- och balansräkningar
fastställdes. Styrelseledamöterna och verkställande direktören
beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

· Magnus Brännström, Lars Corneliusson, Erik Eberhardson, Per-Olof
Eriksson, Martin Leach och Kristian Terling omvaldes till
styrelseledamöter. Håkan Eriksson valdes till ny styrelseledamot.
Per-Olof Eriksson omvaldes till styrelsens ordförande.

· Arvode till styrelseledamöterna utgår med totalt 2 000 000 kronor.
· KPMG AB omvaldes till bolagets revisor för perioden till nästa
årsstämma. Arvode till revisor utgår enligt avtal mellan bolaget och
KPMG AB.

· Procedurer antogs beträffande val av valberedningen och dess
arbete. Procedurerna stipulerar bl.a. att de fyra största aktieägarna
ska inbjudas att nominera ledamöter till valberedningen. Inget arvode
skall utgå till valberedningens ledamöter.

· Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare fastslogs
i enlighet med styrelsens förslag.

· Nytt långsiktigt incitamentsprogram för bolagets exekutiva och
utökade ledningsgrupp godkändes.

· Styrelsen bemyndigades att intill nästa årsstämma besluta om
emission av nya stamaktier samt nya stamaktier av serie 2.
Bemyndigandet att emittera stamaktier kan endast utnyttjas för att
emittera stamaktier i samband med en notering av bolagets stamaktier
på NASDAQ OMX Stockholm eller annan reglerad marknad.

Om Ferronordic Machines

Ferronordic Machines är den auktoriserade återförsäljaren för Volvo
Construction Equipment och Terex Trucks i Ryssland. Bolaget påbörjade
sin verksamhet i juni 2010 och har därefter i snabb takt expanderat
över hela Ryssland och är idag väletablerat i landets samtliga
federala distrikt med 65 anläggningar och nästan 700 anställda.
Utöver att distribuera anläggningsmaskiner och tillhandahålla
eftermarknadssupport för Volvo CE har bolaget även utsetts till
eftermarknadsåterförsäljare för Volvo och Renault Trucks och
återförsäljare för Volvo Penta i vissa delar av Ryssland. Bolaget har
även kontrakterat vissa andra högkvalitativa varumärken, såsom Logset
och flera tillbehörstillverkare. Ferronordic Machines vision är att
betraktas som det ledande service- och försäljningsföretaget på
CIS-marknaderna. Ferronordic Machines preferensaktier är noterade på
NASDAQ OMX First North Premier. Bolaget har utsett Avanza Bank AB som
Certified Adviser.

http://www.ferronordic.ru

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Blomqvist, Finans- och ekonomidirektör samt IR-ansvarig, Tel:
+46 8 5090 7280, eller e-post: pr@ferronordic.ru

Ferronordic Machines offentliggör denna information i enlighet med
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
den 19 maj 2016, 16:30 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ferronordic-machines-ab/r/ferronordic-machines...
http://mb.cision.com/Main/1463/2012026/518263.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.