Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-14

Ferronordic Machines AB: Ferronordic Machines AB (publ) Delårsrapport för första kvartalet 2019

Fortsatt positiv utveckling

FÖRSTA KVARTALET 2019

· Nettoomsättningen ökade med 18% (21% i lokal valuta) till 723 MSEK
(614 MSEK)

· Rörelseresultatet förbättrades med 36% till 56 MSEK (41 MSEK)
· Rörelsemarginalen var 7,7%
· Periodens resultat ökade till 58 MSEK (39 MSEK)
· Resultatet per stamaktie uppgick till 3,19 SEK (1,93 SEK)
MSEK Första Första %
kvartalet kvartalet
2019 2018
Nettoomsättning 723 614 18%
Rörelseresultat 56 41 36%
Periodens resultat 46 30 54%
Resultat per stamaktie 3,19 1,93 65%
Avkastning på sysselsatt kapital 33,2% 34,4%
Rörelsekapital/Nettoomsättning 8% 7%
Nettoskuld / (Nettokassa) (59) (264)

Lars Corneliusson, VD Ferronordic, kommenterar: "Första kvartalet 2019
var vårt starkaste första kvartal hittills vad gäller både omsättning
och resultat. Vi fortsatte att ta marknadsandelar, såg stark tillväxt
inom eftermarknaden och ökade intäkterna med 18% jämfört med första
kvartalet föregående år. Bruttomarginalen förbättrades tack vare den
starka eftermarknaden. Samtidigt fortsatte vi att sänka försäljnings-
och administrationskostnaderna som procent av intäkterna.
Följaktligen ökade rörelseresultatet och periodens resultat med 36%
respektive 54%, understött av gynnsamma valutakursförändringar.
Annars präglades kvartalet av vår expansion till Kazakstan. Vi
öppnade en anläggning i Almaty, anställde mekaniker och annan
personal och började underhålla maskiner i landet.
Expansionsprocessen fortlöper enligt plan. Vi fortsatte även vårt
arbete att utveckla och bredda vårt kunderbjudande. Vi lanserade en
ny verksamhet där vi köper, reparerar och säljer begagnade lastbilar,
främst från Volvo och Renault. Vi kommer även investera i en
anläggning för fabriksrenovering av motorer och växellådor, både för
Volvo CE-maskiner och för Volvo- och Renault-lastbilar. Vad gäller
framtiden på längre sikt är vi fortsatt optimistiska då långsiktiga
fundamenta på maskinmarknaderna i Ryssland och Kazakstan alltjämt är
starka. Optimismen understöds av de signaler som finns om att
Rysslands regering försöker stödja ekonomisk tillväxt genom ökade
infrastruktursatsningar, som indikerats i Majdekreten.

-------------------------------------------------------

Om Ferronordic

Ferronordic är auktoriserad återförsäljare för Volvo Construction
Equipment, Terex Trucks, Dressta, Mecalac och Rottne i Ryssland, samt
för Volvo Construction Equipment och Mecalac i Kazakstan. I delar av
Ryssland har Ferronordic även utsetts till
eftermarknadsåterförsäljare för Volvo och Renault Trucks samt
återförsäljare för Volvo Penta. Ferronordic påbörjade sin verksamhet
2010. Bolaget är väl etablerat i samtliga federala distrikt i
Ryssland med 79 anläggningar och över 1 000 anställda. Ferronordics
vision är att betraktas som det ledande service- och
försäljningsföretaget på CIS-marknaderna. Aktierna i Ferronordic
Machines AB (publ) är noterade på Nasdaq Stockholm.

www.ferronordic.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Corneliusson, VD, telefon: +46 70 494 11 22, eller
lars.corneliusson@ferronordic.com

Denna information är sådan information som Ferronordic Machines AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för
offentliggörande den 14 maj 2019, kl. 07:30.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/ferronordic-machines-ab/r/ferronordic-machine...
https://mb.cision.com/Main/1463/2813019/1044541.pdf
https://mb.cision.com/Public/1463/2813019/a65322488a89c7e8.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.