Du är här

2017-08-23

Ferronordic Machines AB: Ferronordic Machines AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2017 och uppdaterade finansiella mål,...

Pressmeddelande

Stockholm den 23 augusti 2017

YTTERLIGARE ETT STARKT KVARTAL MED FORTSATT SNABB TILLVÄXT

ANDRA KVARTALET 2017

· Nettoomsättningen ökade 94% (57% ökning i rubel) till 785 MSEK
(405 MSEK)

· Rörelseresultatet ökade till 62 MSEK (26 MSEK)
· Rörelsemarginalen uppgick till 7,9% (6,4%)
· EBITDA uppgick till 67 MSEK (36 MSEK)
· Periodens resultat uppgick till 51 MSEK (20 MSEK)
· Resultatet per stamaktie ökade till 3,61 SEK (0,66 SEK)
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 147 MSEK
(81 MSEK)

JANUARI - JUNI 2017

· Nettoomsättningen ökade 87% (46% ökning i rubel) till 1 335 MSEK
(715 MSEK)

· Rörelseresultatet ökade till 100 MSEK (43 MSEK)
· Rörelsemarginalen uppgick till 7,5% (6,0%)
· EBITDA uppgick till 112 MSEK (63 MSEK)
· Periodens resultat uppgick till 80 MSEK (34 MSEK)
· Resultatet per stamaktie ökade till 5,21 SEK (0,84 SEK)
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 184 MSEK
(125 MSEK)

MSEK Andra Andra Första Första halvåret 2016
kvartalet kvartalet halvåret
2017 2016 2017
Nettoomsättning 785 405 1 335 715
EBITDA 67 36 112 63
Rörelseresultat 62 26 100 43
Periodens 51 20 80 34
resultat

Nettoskuld/(Netto (293) (178) (293) (178)
kassa)

KOMMENTARER AV LARS CORNELIUSSON, VD:

· Den ryska marknaden för nya anläggningsmaskiner fortsatte att
återhämta sig under kvartalet. Liksom första kvartalet växte
marknaden under andra kvartalet med över 90% jämfört med samma period
föregående år.

· Även vår egen verksamhet fortsatte att utvecklas väl. Omsättningen
under kvartalet ökade med nästan 100% medan resultatet mer än
fördubblades. Trots en minskning av bruttomarginalen på nästan
5%-enheter lyckades vi utnyttja vår organisation effektivt och
således öka rörelsemarginalen till 8%. Vi lyckades även åstadkomma
ytterligare ett kvartal med starkt kassaflöde. Även om denna
återhämtning förväntas fortsätta under året förväntar vi oss inte att
tillväxten kommer vara lika exceptionell under andra halvåret,
särskilt i jämförelse med den starka lönsamhet vi hade under tredje
kvartalet förra året.

· Omsättningen under de senaste tolv månaderna uppgår nu till 2,3
miljarder SEK, vilket endast är 0,2 miljarder SEK mindre än vår
högsta omsättning någonsin på 2,5 miljarder SEK under 2013, och detta
trots att marknaden under samma period var mindre än 40% av vad den
var under 2013. Än viktigare är att vår justerade EBIT för de senaste
tolv månaderna uppgår till 179 MSEK jämfört med en justerad EBIT om
89 MSEK under 2013. Detta visar på hur väl vår organisation
utvecklats och förbättrat sin effektivitet.

· Vi fortsätter också att genomföra vår strategi att expandera genom
kompletterande produkter. I augusti utsågs vi till den officiella
distributören av grävlastare från Mecalac i hela Ryssland. Detta är
en genuin premiumprodukt som tillverkas med både lika och olika stora
hjul, vilket ger oss möjlighet att adressera en dubbelt så stor
marknad än vi hade möjlighet att adressera tidigare.

· Givet att marknaden och bolagets resultat utvecklas starkare än
förväntat har styrelsen beslutat att revidera de finansiella målen.
Målsättningen är nu att tredubbla omsättningen från 2016 till 2021
med en rörelsemarginal om 7-9%. Samtidigt har styrelsen även antagit
en utdelningspolicy enligt vilken ambitionen skall vara att minst 25
% av resultatet ska delas ut till stamaktieägarna (efter utdelning
till preferensaktieägarna).

· För att bibehålla den höga tillväxten och för att stödja bolagets
fortsatta expansion har styrelsen och bolaget valt att fortsätta
förberedelserna för en notering av stamaktierna på Nasdaq Stockholm.
En notering skulle även ge preferensaktieägarna rätt att konvertera
preferensaktier till stamaktier. Noteringen av stamaktierna förväntas
ske under det andra halvåret 2017

Om Ferronordic

Ferronordic är den auktoriserade återförsäljaren för Volvo
Construction Equipment och Terex Trucks i Ryssland. Bolaget är även
officiell återförsäljare för Dressta och Rottne i Ryssland. I vissa
delar av Ryssland har Ferronordic även utsetts till
eftermarknadsåterförsäljare för Volvo och Renault Trucks, samt
återförsäljare för Volvo Penta. Ferronordic påbörjade sin verksamhet
2010 och har därefter expanderat i snabb takt över Ryssland. Bolaget
är väl etablerat i samtliga federala distrikt med cirka 75
anläggningar och över 800 anställda. Ferronordics vision är att
betraktas som det ledande service- och försäljningsföretaget på
CIS-marknaderna. Preferensaktierna i Ferronordic Machines AB är
noterade på Nasdaq First North Premier. Bolaget har utsett Avanza
Bank AB som Certified Adviser.

www.ferronordic.com
För mer information, vänligen kontakta:

Anders Blomqvist, Finans- och ekonomidirektör samt IR-ansvarig, Tel:
+46 8 5090 7280, eller e-post: anders.blomqvist@ferronordic.com.

Denna information är sådan information som Ferronordic Machines AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande
den 23 augusti 2017, kl. 11:00.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ferronordic-machines-ab/r/ferronordic-machines...
http://mb.cision.com/Main/1463/2331421/712548.pdf
http://mb.cision.com/Public/1463/2331421/baeff8bd8974ff88.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.