Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-10

Ferronordic Machines AB: Ferronordic Machines AB (publ) Delårsrapport Januari - Juni 2018

Pressmeddelande

Stockholm den 10 augusti 2018

VÅRT STARKASTE KVARTAL HITTILLS

ANDRA KVARTALET 2018
· Nettoomsättningen ökade 4% (15% ökning i rubel) till 817 MSEK (785
MSEK)

· Rörelseresultatet ökade till 68 MSEK (62 MSEK)
· Rörelsemarginalen uppgick till 8,3% (7,9%)
· EBITDA ökade till 77 MSEK (67 MSEK)
· Periodens resultat ökade till 54 MSEK (51 MSEK)
· Resultatet per stamaktie uppgick till 2,71 SEK (3,61 SEK)
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 58 MSEK (147
MSEK)

FÖRSTA HALVÅRET 2018
· Nettoomsättningen ökade 7% (16% ökning i rubel) till 1 431 MSEK (1
335 MSEK)

· Rörelseresultatet ökade till 109 MSEK (100 MSEK)
· Rörelsemarginalen uppgick till 7,6% (7,5%)
· EBITDA ökade till 126 MSEK (112 MSEK)
· Periodens resultat ökade till 85 MSEK (80 MSEK)
· Resultatet per stamaktie uppgick till 4,64 SEK (5,21 SEK)
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 34 MSEK (184
MSEK)

MSEK Andra Andra kvartalet Första halvåret Första halvåret
kvartalet 2017 2018 2017
2018
Nettoomsättning 817 785 1 431 1 335
EBITDA 77 67 126 112
Rörelseresultat 68 62 109 100
Periodens 54 51 85 80
resultat
Nettoskuld / (204) (293) (204) (293)
(Nettokassa)

Lars Corneliusson, VD Ferronordic, kommenterar: "Andra kvartalet var
det starkaste kvartalet hittills i Ferronordics historia med en
omsättning om 817 MSEK och ett rörelseresultat om 68 MSEK. Detta var
dels ett resultat av förbättrad bruttomarginal, mycket tack vare vår
verksamhet inom contracting services, och dels vårt kontinuerliga
effektiviseringsarbete som fortsätter bära frukt. Vi fortsätter även
att utöka organisationen och utveckla vårt nätverk. Under kvartalet
öppnade vi t.ex. en ny servicestation för lastbilar och
anläggningsmaskiner i Rostov-on-Don och anställde ca 30 nya
medarbetare, främst mekaniker. Mot bakgrund av den senaste tidens
återhämtning av Rysslands ekonomi är vi fortsatt optimistiska vad
gäller utvecklingen av den underliggande marknaden, i synnerhet mot
bakgrund av de s.k. majdekreten som indikerar kraftigt ökade
infrastrukturinvesteringar under de kommande åren."

[image] [image]

Om Ferronordic
Ferronordic är den auktoriserade återförsäljaren för Volvo
Construction Equipment, Terex Trucks, Dressta, Mecalac och Rottne i
Ryssland. I vissa delar av Ryssland har Ferronordic även utsetts till
eftermarknadsåterförsäljare för Volvo och Renault Trucks samt
återförsäljare för Volvo Penta. Ferronordic påbörjade sin verksamhet
2010 och har därefter expanderat snabbt över Ryssland. Bolaget är väl
etablerat i samtliga federala distrikt med 77 anläggningar och över
850 anställda. Ferronordics vision är att betraktas som det ledande
service- och försäljningsföretaget på CIS-marknaderna. Stamaktierna i
Ferronordic är noterade på Nasdaq Stockholm.

www.ferronordic.com
Finansiell rapportering 2018
Delårsrapport januari-juni 2018 10 augusti 2018
Delårsrapport januari-september 2018 9 november 2018
Bokslutskommuniké januari - december 2018 15 februari 2019

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Blomqvist, Finansdirektör och IR-ansvarig, Tel: +46 8 5090
7280, eller e-post: anders.blomqvist@ferronordic.com

Denna information är sådan information som Ferronordic Machines AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande
den 10 augusti 2018, kl. 07:30.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ferronordic-machines-ab/r/ferronordic-machines...
http://mb.cision.com/Main/1463/2589640/889297.pdf
http://mb.cision.com/Public/1463/2589640/a9c1307247d4508d.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.