Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-19

Ferronordic Machines AB: Ferronordic Machines AB (publ) Delårsrapport Januari - Mars 2016

Pressmeddelande

Stockholm den 19 maj 2016

STARKT KVARTAL TROTS FORTSATT FALLANDE MARKNAD

· Nettoomsättningen ökade med 23 % (43 % i rubel) till 309,6 MSEK
(252,4 MSEK)

· Rörelseresultatet uppgick till 17,1 MSEK (-12,4 MSEK)
· Rörelsemarginalen uppgick till 5,5 % (-4,9 %)
· EBITDA ökade till 26,6 MSEK (7,3 MSEK)
· Resultat efter skatt ökade till 14,3 MSEK (-11,0 MSEK)
· Resultat per stamaktie uppgick till 0,18 SEK (-2,35 SEK)
· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 43,1 MSEK
(29,6 MSEK)

MSEK Första kvartalet 2016 Första kvartalet2015
Nettoomsättning 309,6 252,4
EBITDA 26,6 7,3
Rörelseresultat 17,1 (12,4)
Resultat efter skatt 14,3 (11,0)

Nettoskuld / (Nettokassa) (131,0) 81,1
Nettoskuld / EBITDA (0,9x) 0,5x

KOMMENTARER AV LARS CORNELIUSSON, VD:

· Nedgången i den ryska ekonomin fortsatte under första kvartalet.
BNP minskade med 1.2 % jämfört samma period förra året. Marknaden för
nya anläggningsmaskiner fortsatte också sin kräftgång och noterade en
minskning med över 20 % jämfört med en redan mycket låg nivå 2015.
Jämfört med samma period för två år sedan är totalmarknaden ned 80 %
och befinner sig på den lägsta nivån som noterats sedan relativt
säker marknadsstatistik infördes 2004.

· Trots detta blev första kvartalet 2016 det mest lönsamma första
kvartalet sedan bolaget grundades i 2010. Detta åstadkoms trots en
omsättning om endast 310 MSEK, jämfört med en omsättning på cirka 500
MSEK under samma period 2012 till 2014. Den stärkta lönsamheten var
ett resultat av hårt arbete i hela bolaget - med ökad
eftermarknadsförsäljning, väl genomförd prisrealisation på begagnade
och nya maskiner, lägre kostnader, minskad lagerbindning och med en
mycket stark nettokassaposition som följd.

· Under kvartalet noterade vi ett positivt resultat per stamaktie,
vilket beräknas efter utdelning på preferensaktier. Jag är mycket
nöjd över detta resultat med tanke på nuvarande svåra marknadsläge.

· Trots minskningen av totalmarknaden ökade vår egen försäljning av
nya maskiner med nästan 50 % mätt i enheter och vi fortsatte således
att vinna marknadsandelar.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten under kvartalet uppgick
till 43 MSEK, vilket bidrog till en än starkare nettokassaposition än
tre månader tidigare. Under slutet av året kommer vi dock troligen se
ett mer utmanande kassaflöde eftersom vi nu behöver öka vårt
varulager.

· Trots det starka första kvartalet har vi tydliga utmaningar
framför oss, och resten av året kommer troligtvis att bli än mer
krävande. Det finns ännu inga tydliga tecken på att den ryska
ekonomin eller vår marknad skulle förbättras på kort sikt. Dessutom
har rubeln stärkts nyligen. Då många av våra konkurrenter köper varor
i hårdvaluta kommer detta att försämra vår konkurrenskraft framöver.
Detta i en redan mycket hårt pressad marknad med ansträngd prisbild.
Vi kommer sannolikt även behöva bemöta tryck på våra marginaler under
resten av året.

· I april meddelades att styrelsens förslag till årsstämman är att
ingen utdelning ska betalas på preferensaktierna för närvarande.
Detta innebär inte att utdelningen på preferensaktierna blivit
inställd. Intentionen är att utdelningen ska betalas. Men under ett
år som detta, med den ryska marknaden i fortsatt fall, vore det
oförsiktigt att fatta beslut redan i maj att betala utdelningar i
oktober 2016 och april 2017. Om den finansiella ställningen medger
kommer styrelsen, på samma sätt som förra året, att kalla till en
extra bolagsstämma i oktober 2016 och/eller i april 2017 där beslut
om vinstutdelning kan fattas.

Om Ferronordic Machines

Ferronordic Machines är den auktoriserade återförsäljaren för Volvo
Construction Equipment och Terex Trucks i Ryssland. Bolaget påbörjade
sin verksamhet i juni 2010 och har sedan dess expanderat snabbt över
hela Ryssland och är idag väletablerat i samtliga federala distrikt
med ungefär 65 anläggningar och nästan 700 anställda. Utöver att
distribuera anläggningsmaskiner och leverera eftermarknadssupport för
Volvo CE har bolaget även utsetts till eftermarknadsåterförsäljare
för Volvo och Renault Trucks och återförsäljare för Volvo Penta i
vissa delar av Ryssland. Bolaget har även kontrakterat vissa andra
högkvalitativa varumärken, såsom Logset och flera
tillbehörstillverkare. Ferronordic Machines vision är att betraktas
som det ledande service- och försäljningsföretaget på
CIS-marknaderna. Ferronordic Machines preferensaktier är listade på
NASDAQ OMX First North Premier. Bolaget har utsett Avanza Bank AB som
sin Certified Advisor.

http://www.ferronordic.ru

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Blomqvist, Finans- och ekonomidirektör samt IR-ansvarig, Tel:
+46 8 5090 7280, eller e-post: pr@ferronordic.ru

Presentation av delårsrapporten

En presentation av denna rapport kommer hållas via telefon den 20 maj
2016, kl. 09:30 CET.

Presentationen kommer finnas tillgänglig på bolagets webbplats före
mötet. För att ansluta till presentationen, vänligen ring in senast
fem minuter innan avsatt tid.

Telefonnummer:

· Sverige (avgift): 08 5059 6306
· Sverige (utan avgift): 0200 899 908
· UK (avgift): 0203 139 4830
· UK (utan avgift): 808 237 0030
· Ryssland (avgift): 049 564 693 04
· Ryssland (utan avgift): 810 800 2136 5011

Deltagarkod: 76112647#

Ferronordic Machines offentliggör information i denna delårsrapport i
enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel
med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande den 19 maj 2016, 11:30 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ferronordic-machines-ab/r/ferronordic-machines...
http://mb.cision.com/Main/1463/2012014/518083.pdf
http://mb.cision.com/Public/1463/2012014/9d13eb68a1373be3.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.