Du är här

2017-05-19

Ferronordic Machines AB: Ferronordics årsstämma 2017

Pressmeddelande

Stockholm den 19 maj 2017

Årsstämman i Ferronordic Machines AB hölls den 19 maj 2017 i
Stockholm.

Stämman beslutade i samtliga frågor i enlighet med de förslag som
redogjorts för i kallelsen. De viktigaste besluten sammanfattas
nedan.

· En utdelning om 30 kronor per preferensaktie skall utbetalas till
bolagets preferensaktieägare. Avstämningsdag för utdelning är den 25
oktober 2017. Inget beslut fattades avseende eventuell
preferensaktieutdelning i april 2018. Ingen utdelning skall utgå för
bolagets stamaktier.

· Bolagets och koncernens resultat- och balansräkningar
fastställdes. Styrelseledamöterna och verkställande direktören
beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

· Magnus Brännström, Lars Corneliusson, Erik Eberhardson och Håkan
Eriksson omvaldes till styrelseledamöter. Annette Brodin Rampe och
Staffan Jufors valdes till nya styrelseledamöter.

· Staffan Jufors valdes till ny styrelseordförande.
· Arvode till styrelseledamöterna skall utgå med totalt 1 500 000
kronor.

· KPMG AB omvaldes till bolagets revisor för perioden till nästa
årsstämma. Arvode till revisor utgår enligt avtal mellan bolaget och
KPMG AB.

· Procedurer antogs beträffande val av valberedningen och dess
arbete. Procedurerna stipulerar bl.a. att de fyra största aktieägarna
ska inbjudas att nominera ledamöter till valberedningen. Inget arvode
skall utgå till valberedningens ledamöter.

· Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare fastslogs
i enlighet med styrelsens förslag.

· Styrelsens förslag avseende långsiktigt incitamentsprogram för
koncernens ledning godkändes.

· Styrelsen bemyndigades att intill nästa årsstämma besluta om
emission av nya stamaktier samt nya stamaktier av serie 2.
Bemyndigandet att emittera stamaktier kan endast utnyttjas för att
emittera stamaktier i samband med en notering av bolagets stamaktier
på Nasdaq Stockholm eller annan reglerad marknad.

Om Ferronordic

Ferronordic är den auktoriserade återförsäljaren för Volvo
Construction Equipment och Terex Trucks i Ryssland. Bolaget är även
officiell återförsäljare för Dressta och Rottne i Ryssland. I vissa
delar av Ryssland har Ferronordic även utsetts till
eftermarknadsåterförsäljare för Volvo och Renault Trucks. Ferronordic
påbörjade sin verksamhet 2010 och har därefter expanderat i snabb
takt över Ryssland. Bolaget är väl etablerat i samtliga federala
distrikt med cirka 70 anläggningar och nästan 800 anställda.
Ferronordics vision är att betraktas som det ledande service- och
försäljningsföretaget på CIS-marknaderna. Preferensaktierna i
Ferronordic Machines AB är noterade på Nasdaq First North Premier.
Bolaget har utsett Avanza Bank AB som Certified Adviser.

www.ferronordic.com

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Blomqvist, Finansdirektör samt IR-ansvarig, Tel: +46 8 5090
7280, eller e-post: anders.blomqvist@ferronordic.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ferronordic-machines-ab/r/ferronordics-arsstam...
http://mb.cision.com/Main/1463/2269277/677278.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.