Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-06

FI: AMORTERINGSKRAV HAR HAFT DÄMPANDE EFFEKT (NY2)

(tillägg: Från stycke 13)

STOCKHOLM (Direkt) Amorteringskravet på bolån har fått effekt och hushållens
motståndskraft har fortsatt att förbättras jämfört med tidigare, men många
bolånetagare har fortsatt höga skulder i förhållande till bostadens värde
eller i förhållande till sin inkomst.

Det skriver Finansinspektionen (FI) i sin bolånerapport som publicerades på
torsdagen.

"Vi ser att nya bolånetagare som helhet har god motståndskraft mot stigande
boräntor, men de makroekonomiska riskerna kvarstår", säger FI:s chefsekonom
Henrik Braconier i en kommentar.

I rapporten konstaterar FI att amorteringarna på bolån har ökat sedan 2011,
och amorteringskravet har stärkt den utvecklingen.

"Andelen hushåll som amorterar och amorteringarnas genomsnittliga storlek
ökade kraftigt 2016. Detta är i linje med FI:s tidigare förväntningar",
skriver FI.

Analysen visar att nya bolånetagare som omfattas av amorteringskravet lånar
mindre än vad som annats varit fallet och de köper billigare bostäder.

Den genomsnittliga belåningsgraden minskade till 64 procent 2016, vilket är 1
procentenhet lägre än 2015. I stocken av befintliga bolån har belåningsgraden
minskat under flera år och var 48 procent 2016.

Den totala skuldkvoten bland de som tog nya bolån minskade något 2016, efter
flera års uppgång. Den genomsnittliga skuldkvoten var 402 procent 2016,
jämfört med 406 procent 2015.

FI fastslår dock att det fortsatt är en hög andel av både nya och befintliga
bolånetagare som har en hög skuld i förhållande till sin inkomst eller i
förhållande till bostadens värde.

"Dessa hushåll kan reagera starkare vid en nedgång i bostadspriserna eller vid
stiganden räntor och kan därför förstärka en lågkonjunktur", skriver FI.

Generellt har dock nya bolånetagare goda marginaler att klara sina
betalningar, och marginalerna fortsatte att öka under 2016.

"Hushållen har fått en bättre finansiell motståndskraft mot störningar enligt
FI:s stresstester. Fler hushåll klarar stigande räntor och ökad arbetslöshet
utan att få underskott i sina månadsbetalningar jämfört mot tidigare år",
skriver FI.

I rapporten konstateras vidare att andelen bolånetagare som belånar sig över
85 procent, genom blancolån, minskade till 4 procent 2016, och att den
sammanlagda volymen blancolån för bostadsfinansiering uppgick till cirka 0,5
procent av total bostadsutlåning, ner från 0,7 procent 2015.

FI noterar också att andelen hushåll med "riktigt höga skuldkvoter", över 750
procent har minskat, men andelen som har skuldkvoter i intervallet 450 till
750 procent ökade från 30 procent 2015 till 32 procent 2016.

Rapporten visar vidare att av samtliga hushåll med nya bolån amorterade 78
procent i någon omfattning jämfört med 67 procent 2015. Bland hushåll med
belåningsgrad över 70 procent amorterade 97 procent. Det genomsnittliga
månatliga amorteringsbeloppet, för samtliga låntagare, ökade med 48 procent
2016 jämfört med 2015.

Amorteringarna har ökat för hushåll i samtliga skuldkvotsintervall. För
hushåll med skuldkvoter över 600 procent har amorteringarna, i förhållande
till lånets storlek, nästan fördubblats.

Amorteringarna har också ökat i förhållande till hushållens inkomster. Hushåll
som tog ett nytt bolån 2016 amorterade i genomsnitt motsvarande 4,6 procent
av sin inkomst. 2015 utgjorde amorteringar 3,3 procent av inkomsten för
hushåll som tog nya bolån.

---------------------------------------
Makroredaktionen +46 8 5191 7931, http://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.