Du är här

2017-05-31

FI: FÖRSTÄRKER ANALYS ICKE-FINANSIELLA FTG PGA FASTIGHETSRISK

STOCKHOLM (Direkt) Finansinspektionen (FI) bedömer att riskerna på den
kommersiella fastighetsmarknaden kan vara förhöjda och stärker därför
analysen av de icke-finansiella företagen, med fokus på den kommersiella
fastighetssektorn.

Det framgår av den halvårsvisa stabilitetsrapporten som myndigheten
publicerade på onsdagsmorgonen.

FI påpekar att företagssektorns skulder kan orsaka förluster för de banker och
andra finansiella företag som har lånat ut pengar om företagen får problem
att betala på lånen.

"De icke-finansiella företagen kan därför påverka den finansiella
stabiliteten. Deras finansieringsstruktur kan även bidra till att obalanser
byggs upp på de finansiella marknaderna", heter det vidare.

Det pekas även på att de låga räntorna och de allt högre priserna på
fastigheter har lett till att fastighetsbolagen har lånat allt mer.
Fastighetsbolagens genomsnittliga belåningsgrader har dock minskat i och med
att fastighetsmarknadsvärdena ökat mer än skulderna, vilket dämpar risken,
påpekar FI samtidigt.

"I nuläget är de ekonomiska förutsättningarna för fastighetsbolagen mycket
gynnsamma och fastighetsbolagens intjäning och betalningsförmåga är god. De
noterade fastighetsbolagens driftnetto ligger på en relativt hög nivå, vilket
innebär att det finns marginaler att hantera såväl räntebetalningar som
amorteringar. Bolagens intäkter är i genomsnitt tre gånger större än
räntekostnaderna. Men räntorna är historiskt låga och skulderna stora, vilket
innebär att räntetäckningsgraden snabbt kan försämras om räntorna stiger",
skriver FI som även bedömer att de makroekonomiska riskerna kopplade till
stora hushållsskulder är förhöjda.

FI för fram att den kommersiella fastighetsmarknaden vanligen är "mer cyklisk
än bostadsmarknaden".

"Historiskt sett har den kommersiella fastighetssektorn ofta spelat en
betydande roll i större finanskriser. Krisen på 1990-talet utlöstes av
prisfall på kommersiella fastigheter och huvuddelen av bankernas
kreditförluster kom därifrån. Kommersiella fastigheter ägs i huvudsak av
företag och om företagen går i konkurs får långivarna ta över problemen",
framhåller FI i stabilitetsrapporten.
---------------------------------------
Börsredaktionen +46 8 5191 7910, http://twitter.com/direktse

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.