Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-27

Fifax Abp – Transaktioner utförda av personer i ledande ställning – Karlsson Rolf

Fifax Abp Bolagsmeddelande den 27 oktober 2021 kl. 18.00

____________________________________________

Den anmälningsskyldiga

Namn: FV Group AB

Befattning: Närstående person

(X) Juridisk person

(1): Person i ledande ställning hos emittenten

Namn: Karlsson, Rolf

Befattning: Styrelseledamot/suppleant

____________________________________________

Emittent: FIFAX ABP

LEI: 7437009ZZFE4R6ACKF36

Anmälans karaktär: FÖRSTA ANMÄLAN

Referensnummer: 7437009ZZFE4R6ACKF36_20211022103528_5

____________________________________________

Transaktionens datum: 20.10.2021

Handelsplats är inte tillämplig

Typ av instrument: FINANSIELLT INSTRUMENT SOM ANSLUTER SIG TILL AKTIE ELLER SKULDINSTRUMENT

Instrumentets namn: Utfärdande av köpoption. Köpoptionen berättigar till att köpa aktierna för ett pris på 2,6 euro per aktie och kan användas mellan 25.10.2022 och 25.10.2023, inklusive dessa datum. Aktierna som omfattas av köpoptionen utgör enligt information som är tillgänglig för Bolaget ca 11 % av den anmälningsskyldiges aktieinnehav vid datumet för detta bolagsmeddelande.

Transaktionens karaktär: AVYTTRING

Detaljer om transaktionerna

(1): Volym: 544 000 Enhetspris: 0,00 EUR

Aggregerad information om transaktionerna

(1): Volym: 544 000 Medelpris: 0,00 EUR

____________________________________________

Tilläggsinformation:

Samppa Ruohtula, verkställande direktör, FIFAX Abp, +358 40 559 8812

Författare MFN