Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-02-18

Finans: EU-riktlinjer jämställs med allmänna råd i Sverige - FI

(SIX) Riktlinjer från de europeiska tillsynsmyndigheterna för
bank-, försäkring- och värdepappersmarknaderna är att jämställa
med svenska allmänna råd. Det skriver Finansinspektionen i en
promemoria.

"De EU-förordningar som styr Europeiska bankmyndigheten
(EBA), Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten
(EIOPA) och Europeiska värdepappersmyndigheten (ESMA) har direkt
verkan och innebär att berörda nationella tillsynsmyndigheter
och aktörer på finansmarknaderna 'med alla tillgängliga medel
ska söka följa' de riktlinjer som de europeiska myndigheterna
utfärdar. FI kommer därför inte att omvandla riktlinjerna till
egna allmänna råd", skriver myndigheten.

Vissa riktlinjer kan dock komma att omarbetas till bindande
regler, i form av föreskrifter, när FI bedömer att det behövs.

"När nya riktlinjer föreslås kommer FI att undersöka om de
ligger inom tillsynsmyndigheternas mandat och hur de förhåller
sig till svensk rätt. FI kommer också att verka för att
processen för att ta fram nya riktlinjer blir mer öppen och
förutsebar", uppges det.

Johan Lind, tel +46 8 586 164 48
johan.lind@six-group.se
SIX News

Författare direkt.