Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-08-12

Finans: Norska oljefondens aktieandel 63,4% slutet 2 kv

(SIX) Den norska oljefonden nådde en aktieandel på 63,4
procent vid utgången av andra kvartalet 2013. Obligationsandelen
var samtidigt 35,7 procent.

Det rapporterar Financial Times.

Fonden fortsatte därmed att undervikta obligationer till
förmån för rekordhög aktieandel, där tidigare rekordnivå var
62,6 procents aktieandel i inledningen av 2010. Oljefondens
placeringsmandat från norska finansdepartementet tillåter 50-70
procents portföljallokering till aktier. Når andelen 64 procent
sker en automatisk ombalansering mot 60 procents andel.

På obligationssidan har oljefonden kritiserat speciellt
USA:s, Storbritanniens och Japans kvantitativa lättnader inom
penningpolitiken. Samtidigt sålde oljefonden av nära en
tredjedel av sina innehav i franska och brittiska
statsobligationer i det andra kvartalet i år och fortsätter
därmed minska sin exponering mot europeiska statsobligationer.

"Jag har tidigare uppgivit att det här mer uttrycker brist på
entusiasm för obligationsmarknaden än entusiasm för
aktiemarknaden", säger norska oljefondens vd Yngve Slyngstad i
artikeln.

Bland Norges politiker har det förts en debatt kring fondens
storlek - oljefonden äger i genomsnitt 1,25 procent av världens
alla globala företag. Inför höstens norska val har konservativa
partier höjt rösterna för en debatt om huruvida fonden bör delas
upp i mindre enheter. Vd Yngve Slyngstad uppger till tidningen
att politikerna i egenskap av norska folkets representanter
avgör frågan men att det inte finns några operativa skäl att
dela upp fonden:

"I Europa har vi erfarenheten att vi lätt kan klara av ett
genomsnittligt ägande på 2,5 procent så det skulle inte bli en
utmaning i resten av världen heller", säger Slyngstad.

Johan Eklund
SIX News

Författare TIC