Du är här

2012-09-28

Finans: Utredning föreslår ökad flytträtt för tjänstepension

(SIX) Livförsäkringsutredningen föreslår som väntat ökad, men
inte helt fri, flytträtt på tjänstepensionsområdet.

Det framgår när utredare Tord Gransbo presenterar sitt
betänkandet vid en pressträff i regeringsbyggnaden Rosenbad.

Föreslaget förefaller på ett övergripande plan vara i linje
med de mediauppgifter om utredningen som har förekommit den
senaste tiden.

Ett viktigt skäl till flytträtt är möjligheten för sparare
att slå ihop olika försäkringar till en, säger Tord Gransbo.

När det gäller individuella tjänstepensionsförsäkringar
föreslås ökad flytträtt för premiebestämda sådana försäkringar.
Ett undantag blir försäkringar hos arbetsgivare där
inbetalningar fortfarande pågår. När inbetalningarna har upphört
till följd av att anställningen har upphört ska dock flytträtt
inträda.

Utredaren anser vidare att det finns övervägande skäl för att
de förslagna obligatoriska flytträttsreglerna bör gälla även
retroaktivt, alltså för gällande försäkringar som har tecknats
tidigare.

Begränsningar för hur stora avgifter livförsäkringsbolagen
får ta ut i samband med flytt föreslås.

För individuella livförsäkringar som inte är
tjänstepensionsförsäkringar (privata försäkringar) föreslås att
dessa även fortsättningsvis ska omfattas av lagstadgad
flytträtt. För att underlätta för försäkringstagaren att
sammanföra sina privata pensionsförsäkringar föreslås även att
denna möjlighet stärks.

Som väntat föreslås inte fri flytträtt för förmånsbestämda
pensioner, alltså avtal där den anställde är garanterad en viss
andel av lönen som pension och där arbetsgivaren huvudsakligen
står för risken. Generellt har pensionssystemet de senaste
decennierna rört sig i riktning från förmånsbestämd till
premiebestämd pension.

Livförsäkringsutredningen har berört flera olika frågor.

"I enlighet med utredningsdirektivet omfattar våra förslag en
utvid-gad lagstadgad flytträtt, en förbättrad
överskottshantering i ömsesidigt bedrivna livförsäkringsföretag,
en ökad insyn och inflytande för försäkringstagare i
livförsäkringsaktiebolag som inte får dela ut vinst
(företagsstyrning i hybridbolag) samt en tydligare reglering av
övergången till vinstutdelning (ombildning) i
livförsäkringsföretag", heter det i utredningen som
finansmarknadsminister Peter Norman har tagit emot.

"Det är viktigt att skapa ett modernt, ansvarsfullt och
långsiktigt hållbart regelverk för livförsäkringsmarknaden där
fokus ska ligga på trygga pensioner", uppger Peter Norman.

Betänkandet kommer att skickas ut på remiss till en bred
krets av intressenter.

Johan Lind, tel +46 8 586 164 48
johan.lind@six-group.se
Nyhetsbyrån SIX

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.