Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-09

Finansdepartementet: Förslag om skattehöjningar för finansiering av reformer

2014-04-09

Finansdepartementet skickar i dag ut en promemoria med ett antal
skatteförslag på remiss. Syftet är att möjliggöra en samlad
behandling av olika skatteförslag med budgeteffekter som kan bli
aktuella att presenteras i budgetpropositionen för 2015.

I likhet med de senaste åren remitterar Finansdepartementet ett antal
skatteförslag i en samlad promemoria samtidigt som 2014 års
ekonomiska vårproposition överlämnas till riksdagen.

Promemorian innehåller förslag till ett antal skattehöjningar för att
finansiera främst de reformer inom utbildningsväsendet som regeringen
presenterar i vårpropositionen. Dessutom lämnas ett
regelförenklingsförslag på mervärdesskatteområdet.

Förslag som behandlas i promemorian är följande:

Begränsning av avdragsrätten för privat pensionssparande
Avdragsrätten för privatpensionssparande begränsas genom att det fasta
beloppet sänks från 12 000 till 2 400 kronor per år.

Eftersom avdragsrätten främst gynnar personer med högre inkomster vid
spartillfället finns det skäl att begränsa avdragsrätten.

Förslaget beräknas öka skatteintäkterna med 2,88 miljarder kronor för
år 2015.

Regeringen avser även att återkomma med ett förslag om att helt slopa
avdragsrätten för privat pensionssparande fr.o.m. den 1 januari 2016.

Höjd skatt på tobak
En höjning av punktskatten på cigaretter, röktobak, cigarrer,
cigariller och tuggtobak med 4 procent föreslås. Höjningen beräknas
öka priset på ett paket cigaretter med 1,36 kronor. Punktskatten på
snus föreslås höjas med 22 procent, vilket beräknas öka priset på en
dosa snus, 24 gram, med 2,54 kronor.

De föreslagna skattehöjningarna på tobak beräknas ge 0,79 miljarder
kronor i ökade skatteintäkter.

Höjd skatt på alkohol
Punktskatten på öl, vin, andra jästa drycker och mellanklassprodukter
höjs med 9 procent. På sprit föreslås punktskatten höjas med 1
procent. Förslagen beräknas medföra att priset på en flaska öl på 0,5
liter som i dag kostar 16 kronor ökar till 16,53 kronor. Priset på en
flaska vin på 0,75 liter som i dag kostar 59 kr beräknas öka till
60,95 kronor. Priset på en flaska sprit på 70 cl som i dag kostar 188
kronor beräknas öka till 189,65 kronor.

De föreslagna skattehöjningarna på alkohol beräknas ge 0,76 miljarder
kronor i ökade skatteintäkter.

Höjd fordonsskatt för lätta fordon
Höjd fordonsskatt föreslås för flertalet lätta fordon genom att
koldioxidbeloppet höjs från 20 till 22 kronor för bensin- och
dieseldrivna lätta fordon och från 10 till 11 kronor för övriga lätta
fordon. Vidare börjar koldioxidbeloppet tas ut för varje gram
koldioxid fordonet släpper ut över 111 gram per kilometer i stället
för 117 gram. Den viktbaserade fordonsskatten som tas ut för äldre
fordon höjs med ca 11 procent för dieseldrivna lätta fordon och med
ca 14 procent för övriga lätta fordon. För merparten av fordonsägarna
höjs fordonsskatten med mellan 100 kronor och 800 kronor per år.
Höjningen bedöms öka skatteintäkterna med 1,49 miljarder kronor år
2015.

Slopande av gruppregistrering till mervärdesskatt
För att göra beskattningen mer neutral mellan den finansiella sektorn
och övriga sektorer föreslås att möjligheten till så kallad
gruppregistrering för mervärdesskatt slopas. Det innebär ökade
skatteintäkter med omkring 0,4 miljarder kronor 2015. Regeln om
gruppregistrering gör det möjligt för företag i den finansiella
sektorn att tillsammans med stödföretag samt för företag i
inkomstskatterättsliga kommissionärsförhållanden att bilda en
mervärdesskattegrupp. Inom en sådan grupp kan omsättningar göras utan
mervärdesskatt. Tar man bort möjligheten till gruppregistrering måste
även dessa företag betala mervärdeskatt vid omsättning mellan
företagen som tidigare ingick i mervärdesskattegruppen.

Höjd beloppsgräns för förenklad faktura
Beloppsgränsen för att få använda en förenklad faktura höjs till 4 000
kronor från tidigare 2000 kronor. Höjningen av beloppsgränsen medför
en förenkling för företagen eftersom det blir möjligt att ställa ut
fler fakturor där det ställs färre krav på vilka uppgifter som måste
finns med i fakturan.

Promemorian är på remiss till den 6 maj 2014. Därefter bereds
förslagen vidare bland annat genom att en del av dem remitteras till
Lagrådet.

Kontakt
Caroline Karlsson
Pressekreterare
08-405 80 13
072-744 23 30

Evin Khaffaf
Pressekreterare
08-405 40 23
070-283 95 97

Begränsning av avdragsrätten för privat pensionssparande
Johanna Mihaic
08-405 28 72

Höjd skatt på tobak och alkohol
Lena Hiort af Ornäs Leijon
08-405 18 07

Höjd fordonsskatt för lätta fordon
Erica Pettersson
08-405 36 26

Slopande av gruppregistrering till mervärdesskatt
Johan Lindqvist
08-405 28 79

Höjd beloppsgräns för förenklad faktura
Mikaela Sonnerby
08-405 37 22

-----------------------------------------------------------
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=276826...
http://mb.cision.com/Main/686/9565904/231164.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.