Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-09

Finansdepartementet: Vårpropositionen 2014: Kunskap för stärkt arbetskraft

2014-04-09

I denna vårproposition presenterar regeringen en satsning på kunskap
för stärkt arbetskraft på 3,8 miljarder kronor för 2015. Dessutom
presenteras satsningar på 1,3 miljarder kronor för att öka
tillgängligheten och kompetensen i vården samt förbättra
företagsklimatet ytterligare. I takt med att återhämtningen blir
stabilare inleds en ny fas i finanspolitiken där de offentliga
finanserna återgår till överskott. Alla satsningar kommer därför att
finansieras krona för krona.

- De som inte avslutat sin utbildning eller har bristande kunskaper
har svårast att få ett jobb, säger finansminister Anders Borg. Vi
måste därför öka kvaliteten i utbildningen för att stärka
arbetskraften och undvika att människor drabbas av arbetslöshet i
framtiden.

Gradvis återhämtning i Sverige och i omvärlden
Tillväxten bedöms öka ytterligare 2014 och 2015 när utvecklingen i
omvärlden blir starkare och hushåll och företag blir mer
optimistiska. Den högre tillväxten väntas leda till att
sysselsättningen fortsätter att öka och att arbetslösheten gradvis
minskar. Men det råder fortfarande stor osäkerhet om den framtida
konjunkturutvecklingen. Riskerna för en svagare utveckling väger
fortfarande över.

Ansvarsfull finanspolitik gör det möjligt att satsa på skolan
Regeringen kommer att fortsätta sitt reformarbete för att föra Sverige
mot full sysselsättning. Behovet av reformer för ökad sysselsättning,
tillväxt och välfärd finns kvar. I höstens budgetproposition avser
regeringen därför att föreslå ett utbildnings- och tillväxtpaket om
totalt cirka 5 miljarder kronor 2015. Det är tänkt att successivt öka
till cirka 8 miljarder kronor 2018.

Utrymmet för finanspolitiska reformer kommer att vara begränsat de
kommande åren. Detta eftersom de offentliga finanserna behöver föras
tillbaka till balans och överskott efter många krisår med kraftiga
stimulanser. Finanspolitiken går därmed in i en ny fas där varje
reform behöver finansieras krona för krona.

I samband med vårpropositionen remitteras ett förslag om hur
reformerna i budgeten för 2015 kan finansieras. Enligt förslaget
planerar regeringen att öka statens inkomster genom att begränsa
avdraget för privat pensionssparande, höja skatten på öl, vin, sprit
och tobak liksom på lätta fordon samt slopa möjligheten för
framförallt finansiella företag att inom en momsgrupp köpa och sälja
varor och tjänster utan moms. För att finansiera reformerna i
budgeten för 2015 planerar regeringen också att minska utgifterna
genom att begränsa tillskotten till den statliga sektorn samt slopa
åldersavskrivningen för nya studielån och höja vissa av CSN:s
avgifter.

Den fortsatta vägen mot full sysselsättning
Regeringens fortsatta reformarbete för sysselsättning, tillväxt och
välfärd i ett samhälle som håller ihop kommer att inriktas på att:

· öka kunskaperna och förbättra resultaten i skolan
· öka utbudet och efterfrågan på arbetskraft
· bidra till ökat utbud av bostäder och hållbar transportförsörjning
· förbättra företags- och innovationsklimatet
· öka tillgänglighet och kompetens i vården
· öka effektiviteten i rättskedjan
· möta de globala klimat- och miljöutmaningarna
· värna stabiliteten och minska hushållens sårbarhet på de
finansiella marknaderna.

Kontakt
Caroline Karlsson
Pressekreterare
08-405 80 13
072-744 23 30

Evin Khaffaf
Pressekreterare
08-405 40 23
070-283 95 97

-----------------------------------------------------------
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=276826...
http://mb.cision.com/Main/686/9565084/231163.pdf
http://mb.cision.com/Public/686/9565084/94d0f4d82420310c.pdf
http://mb.cision.com/Public/686/9565084/a47654d255d181de.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.