Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-04

Finansiellt starkt Peab klarar miljardaffär

wysiwyg_image

Byggkoncernen Peab har en soliditet jämfört med uppsatt mål som ger utrymme för det köp om cirka 3 miljarder kronor som annonserats på torsdagen.

Det säger Peabs vd, Jesper Göransson, till Nyhetsbyrån Direkt.

"Soliditeten minskar med omkring en procentenhet men var 31,5 procent den 31 mars, mot ett mål om minst 25 procent. Rörande nettoskulden har vi inget uppsatt mål men en skuldsättningsgrad på 0,4 (nettoskuld mot eget kapital) inför affären är ganska låg. Vi bedömer inte att det är något problem att göra denna affär och addera ytterligare skuld", säger han.

I absoluta tal uppgick Peabs nettoskuld till drygt 4,3 miljarder kronor per den 31 mars.

Själva affären, köpet av finländska YIT:s beläggnings- och ballastverksamhet i Norden, ser han som en "milstolpe" för Peab som ger en "unik möjlighet" att skapa en ledande position på nordisk skala. Delen som köps har en årsomsättning på runt 6 miljarder kronor mot Peab Industris 13 miljarder kronor.

"Vårt affärsområde Industri är mycket bredare men vår befintliga verksamhet inom beläggning och ballast är större än den del vi köper", säger han.

Peab känner väl till den verksamheten som köps då det är en del av gamla Lemminkäinen som Peab hade en finansiell investering i före bolaget slogs samman med YIT.

"Delen vi köper har en lång tradition och en jättekompetent organisation", säger han.

Förvärvet ska ses som kompletterande då Peab i dag är ledande inom området i framför allt Sverige men delvis även i Norge. Förvärvet skapar möjligheter utanför Sverige, framhåller vd:n som även ser möjligheter till synergieffekter av andra typer än neddragningar.

Peab övertar 1.700 medarbetare med förvärvet mot 14.280 anställda inom koncernen i slutet av mars.

Peab som koncern omsatte 52 miljarder kronor under 2018, förvärvet är således "betydande" även på koncernnivå då drygt 10 procent adderas på omsättningsnivå, konstaterar vd:n.

Enheten som köps uppges vidare ha ett justerat-ebitda om 240 miljoner kronor, medan Peabs rörelseresultat (ebit) uppgick till 2,6 miljarder kronor under helåret 2018.

"Förvärvet ökar den geografiska diversifieringen för koncernen och verksamheten ökar inom ett område som är relativt sett mindre konjunkturkänsligt", säger vd:n.

Med en starkare position inom Industri på olika lokala marknader skulle Peab tänkas kunna få nya möjligheter inom Bygg och Anläggning, resonerar vd:n vidare