Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-03

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i AddLife AB

Flaggningsmeddelande i AddLife AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556995-8126 AddLife AB
InstrumentSE0014401378 Aktier
InnehavareODIN Forvaltning AS
 
Före transaktionen
Antal aktier8 230 008
Antal rösträtter8 230 008
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2021-11-03
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier7 063 019
 - direkt innehavda rösträtter7 063 019
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier5,77 %
 - direkt innehavda rösträtter4,31 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 14,31 % 7 063 019
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT4,31 % 7 063 019
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter7 063 019
 - andel av rösträtter4,31 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Författare Cision