Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-05

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Addnode Group Aktiebolag (publ)

[*]
[*]

Flaggningsmeddelande i Addnode Group Aktiebolag (publ)
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556291-3185 Addnode Group Aktiebolag (publ)
Instrument SE0000472268 B class shares
Innehavare SEB Investment Management AB

Före transaktionen
Antal aktier 1 781 743
Antal rösträtter 1 781 743

Transaktionen
Skäl för flaggning Köp
Datum 2019-02-04
Gränsvärde för rösträtter 5 %

Efter transaktionen:
Antal
- aktier 2 281 743
- direkt innehavda rösträtter 2 281 743
- indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
- aktier 6,82599 %
- direkt innehavda rösträtter 5,39268 %
- indirekt innehavda rösträtter 0 %

Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 5,39268 % 2 281 743
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
- Fysisk avvecklade
- Kontantavräknade

TOTALT 5,39268 % 2 281 743

Totalt antal rösträtter

Koncernens samlade innehav
- antal rösträtter 2 281 743
- andel av rösträtter 5,39268 %

Kontaktuppgifter
Kontaktperson
- namn Inga Brutane
- telefon +46852229610
- mejlGroupComplianceControlRoom@seb.se

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i
flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.

Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas
Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

[*]

-----------------------------------------------------------
http://publish.ne.cision.com//Release/ViewReleaseHtml/233C54C00A7BBF82

Författare Cision