Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-05-07

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Ambea AB(publ)

Flaggningsmeddelande i Ambea AB(publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556468-4354 Ambea AB(publ)
InstrumentSE0009663826 Aktie
InnehavareHandelsbanken Fonder AB
 
Före transaktionen
Antal aktier5 000 230
Antal rösträtter5 000 230
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2021-05-06
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier4 453 729
 - direkt innehavda rösträtter4 453 729
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier4,71 %
 - direkt innehavda rösträtter4,71 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 14,71 % 4 453 729
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT4,71 % 4 453 729
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter4 453 729
 - andel av rösträtter4,71 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Författare Cision