Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-08-07

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i BHG Group AB

Flaggningsmeddelande i BHG Group AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent559077-0763 BHG Group AB
InstrumentSE0010948588 Ordinary shares
InnehavareFSN Capital Project Growth
 
Före transaktionen
Antal aktier10 773 853
Antal rösträtter10 773 853
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2020-08-05
Gränsvärde för antal aktier10 %
Gränsvärde för rösträtter10 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier7 319 041
 - direkt innehavda rösträtter2 833 518
 - indirekt innehavda rösträtter4 485 523
Andel
 - aktier6,81675 %
 - direkt innehavda rösträtter2,63906 %
 - indirekt innehavda rösträtter4,17769 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 16,81675 % 7 319 041
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT6,81675 % 7 319 041
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagBuilder IV Holdings Limited
 - antal rösträtter1 794 200
 - andel av rösträtter1,67107 %
 - bolagBuilder V Holdings Limited
 - antal rösträtter2 691 323
 - andel av rösträtter2,50662 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter7 319 041
 - andel av rösträtter6,81675 %
 
Kommentar
Notes (other relevant information according to law) Builder IV har avyttrat 846 921 aktier, motsvarande cirka 0,78880 % av aktierna och rösterna i BHG Group AB ("Bolaget"), Builder V har avyttrat 1 270 381 aktier, motsvarande cirka 1,18320 % av aktierna och rösterna i Bolaget och FSN Capital Growth har avyttrat 1 337 510 aktier, motsvarande cirka 1,24572 % av aktierna och rösterna i Bolaget. i) FSN Capital GP IV (genom dess dotterbolag Builder IV), ii) FSN Capital GP V (genom dess dotterbolag Builder V), och (iii) FSN Capital Growth benämns i det följande gemensamt "Fonderna". Fondernas gemensamma innehav i Bolaget underskrider flaggningsgränsen på 10 % av aktierna och rösterna i Bolaget som ett resultat av transaktionen. Efter transaktionen innehar FSN Capital GP IV (genom dess dotterbolag Builder IV) 1 794 200 aktier, motsvarande cirka 1,67107 % av aktierna och rösterna i Bolaget, FSN Capital GP V (genom dess dotterbolag Builder V) 2 691 323 aktier, motsvarande cirka 2,50662 % av aktierna och rösterna i Bolaget och FSN Capital Growth 2 833 518 aktier, motsvarande cirka 2,63906% av aktierna och rösterna i Bolaget. Fondernas gemensamma innehav uppgår per idag till cirka 6,81675 % av aktierna och rösterna i BHG Group AB. Fonderna agerar på ett sätt som medför att de, genom ett samordnat utövande av rösträtten avseende deras respektive direkta (cirka 2,63906 %) och indirekta (cirka 4,17769 %) innehav, intagit en långsiktig gemensam hållning i fråga om Bolagets förvaltning, vilket är orsaken till att Fonderna, i enlighet med 4 kap 8 § i Lag (1991:980) om handel med Finansiella Instrument, flaggar gemensamt.
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.