Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-02

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i BioInvent International Aktiebolag

[*]
[*]

Flaggningsmeddelande i BioInvent International Aktiebolag
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556537-7263 BioInvent International Aktiebolag
Instrument Aktier
Innehavare Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension

Före transaktionen
Antal aktier Uppgift saknas *
Antal rösträtter Uppgift saknas *

Transaktionen
Skäl för flaggning Bolagshändelse
Datum 2019-04-30
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %

Efter transaktionen:
Antal
- aktier 24 096 592
- direkt innehavda rösträtter 0
- indirekt innehavda rösträtter 24 096 592
Andel
- aktier 4,81 %
- direkt innehavda rösträtter 0 %
- indirekt innehavda rösträtter 4,81 %

Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 4,81 % 24 096 592
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
- Fysisk avvecklade
- Kontantavräknade 0,14 % 725 000

TOTALT 4,95 % 24 821 592

Totalt antal rösträtter

Koncernens samlade innehav
- antal rösträtter 24 821 592
- andel av rösträtter 4,95 %

Kontaktuppgifter
Kontaktperson
- namn Joakim Lomell
- telefon 08-40942086
- mejljoakim.lomell@avanza.se

Kommentar
Aktierna, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap, 2§ första stycket 1
och finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
innehas av Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension som är ett helägt
dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ). Det är
försäkringskunder som via depåfullmakt innehar de aktuella
värdepapprena. Innehavet är beräknat på 501 099 960 utestående aktier
och röster.

* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i
flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.

Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas
Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

[*]

-----------------------------------------------------------
http://publish.ne.cision.com//Release/ViewReleaseHtml/4763FD34C6B0832D

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.