Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-28

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i BYGGFAKTA GROUP Nordic HoldCo AB

Flaggningsmeddelande i BYGGFAKTA GROUP Nordic HoldCo AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent559262-7516 BYGGFAKTA GROUP Nordic HoldCo AB
InstrumentSE0016798581 BFG Share
InnehavareSSCP Bygger Holdings S.C.A.
 
Före transaktionen
Antal aktier92 573 151
Antal rösträtter92 573 151
 
Transaktionen
Skäl för flaggningÖvrigt
Datum2021-10-18
Gränsvärde för antal aktier30 %
Gränsvärde för rösträtter30 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier107 365 875
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter107 365 875
Andel
 - aktier49,39034 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter49,39034 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 149,39034 % 107 365 875
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT49,39034 % 107 365 875
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagSSCP Bygger Holdings S.C.A.
 - antal rösträtter0
 - andel av rösträtter0 %
 - bolagSSCP Byggest SARL
 - antal rösträtter30 832 541
 - andel av rösträtter14,18355 %
 - bolagStack Holdco SARL
 - antal rösträtter76 533 334
 - andel av rösträtter35,20678 %
 
Kommentar
Changes due to: "Set-off issue" "Flaggningen avser passiv flaggningsskyldighet för SSCP Byggest SARLs direkta innehav mot bakgrund av utspädning i samband med en kvittningsemission i BYGGFAKTA GROUP Nordic HoldCo AB (publ). Innehavet har beräknats på basis av ett totalt antal aktier och röster om 217 382 343 i BYGGFAKTA GROUP Nordic HoldCo AB (publ). Detta antal aktier och röster är resultatet av en kvittningsemission som beslutades den 18 oktober 2021 och registrerades av Bolagsverket samma dag."
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Författare Cision