Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-13

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Bygghemma Group First AB

[*]
[*]

Flaggningsmeddelande i Bygghemma Group First AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 559077-0763 Bygghemma Group First AB
Instrument SE0010948588 Ordinary Shares
Innehavare FSN Capital GP IV Limited, FSN Capital GP V Limited, FSN Capital Project Growth GP Limited

Före transaktionen
Antal aktier 58 015 959
Antal rösträtter 58 015 959

Transaktionen
Skäl för flaggning Sälj
Datum 2019-11-11
Gränsvärde för antal aktier 30 %
Gränsvärde för rösträtter 30 %

Efter transaktionen:
Antal
- aktier 31 173 853
- direkt innehavda rösträtter 12 068 757
- indirekt innehavda rösträtter 19 105 096
Andel
- aktier 29,03447 %
- direkt innehavda rösträtter 11,24051 %
- indirekt innehavda rösträtter 17,79396 %

Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 29,03447 % 31 173 853
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
- Fysisk avvecklade
- Kontantavräknade

TOTALT 29,03447 % 31 173 853

Totalt antal rösträtter

Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
- bolag Builder IV Holdings Limited (owned by FSN Capital GP IV)
- antal rösträtter 7 642 012
- andel av rösträtter 7,11756 %
- bolag Builder V Holdings Limited (owned by FSN Capital GP V)
- antal rösträtter 11 463 084
- andel av rösträtter 10,6764 %

Koncernens samlade innehav
- antal rösträtter 31 173 853
- andel av rösträtter 29,03447 %

Kontaktuppgifter
Kontaktperson
- namn Raine Corley, Gary Leatt
- telefon +44 (0) 1534 833 000
- mejlFSN@aztecgroup.co.uk

Kommentar
Builder IV har avyttrat 6 580 120 aktier, motsvarande cirka 6,1% av
aktierna och rösterna i Bygghemma Group First AB ("Bolaget"), Builder
V har avyttrat 9 870 237 aktier, motsvarande cirka 9,1% av aktierna
och rösterna i Bolaget och FSN Capital Growth har avyttrat 10 391 749
aktier, motsvarande cirka 9,7% av aktierna och rösterna i Bolaget. i)
FSN Capital GP IV (genom dess dotterbolag Builder IV), ii) FSN
Capital GP V (genom dess dotterbolag Builder V), och (iii) FSN
Capital Growth benämns i det följande gemensamt "Fonderna". Fondernas
gemensamma innehav i Bolaget underskrider flaggningsgränsen på 30% av
aktierna och rösterna i Bygghemma som ett resultat av transaktionen.
Efter transaktionen innehar FSN Capital GP IV (genom dess dotterbolag
Builder IV) 7 642 012 aktier, motsvarande cirka 7,1% av aktierna och
rösterna i Bolaget, FSN Capital GP V (genom dess dotterbolag Builder
V) 11 463 084 aktier, motsvarande cirka 10,7% av aktierna och
rösterna i Bolaget och FSN Capital Growth 12 068 757 aktier,
motsvarande cirka 11,2% av aktierna och rösterna i Bolaget. Fondernas
gemensamma innehav uppgår per idag till cirka 29,03% av aktierna och
rösterna i Bygghemma. Fonderna agerar på ett sätt som medför att de,
genom ett samordnat utövande av rösträtten avseende deras respektive
direkta (cirka 11,24%) och indirekta (cirka 17,79%) innehav, intagit
en långsiktig gemensam hållning i fråga om Bolagets förvaltning,
vilket är orsaken till att Fonderna, i enlighet med 4 kap 8 § i Lag
(1991:980) om handel med Finansiella Instrument, flaggar gemensamt.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i
flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.

Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas
Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

[*]

-----------------------------------------------------------
http://publish.ne.cision.com//Release/ViewReleaseHtml/A024C576D5BA8907

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.