Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-26

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i CANTARGIA AB

Flaggningsmeddelande i CANTARGIA AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556791-6019 CANTARGIA AB
InstrumentAktier
InnehavareAvanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggningAktielån
Datum2021-10-25
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier4 780 017
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter4 780 017
Andel
 - aktier4,77082 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter4,77082 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 14,77082 % 4 780 017
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade0,75243 % 753 881
 
TOTALT5,52325 % 5 533 898
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter5 533 898
 - andel av rösträtter5,52325 %
 
Kommentar
Aktierna, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap, 2§ första stycket 1 och finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 innehas av Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension som är ett helägt dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ). Angivet gränsvärde har underskridits på grund av utlåning av aktier.
 

* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Författare Cision