Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-12

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i CANTARGIA AB

[*]
[*]

Flaggningsmeddelande i CANTARGIA AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556791-6019 CANTARGIA AB
Instrument Aktier
Innehavare Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension

Före transaktionen
Antal aktier Uppgift saknas *
Antal rösträtter Uppgift saknas *

Transaktionen
Skäl för flaggning Köp
Datum 2019-02-11
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %

Efter transaktionen:
Antal
- aktier 3 313 492
- direkt innehavda rösträtter 0
- indirekt innehavda rösträtter 3 313 492
Andel
- aktier 5,0063 %
- direkt innehavda rösträtter 0 %
- indirekt innehavda rösträtter 5,0063 %

Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 5,0063 % 3 313 492
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
- Fysisk avvecklade
- Kontantavräknade 0,0044 % 2 900

TOTALT 5,0107 % 3 316 392

Totalt antal rösträtter

Koncernens samlade innehav
- antal rösträtter 3 316 392
- andel av rösträtter 5,0107 %

Kontaktuppgifter
Kontaktperson
- namn Joakim Lomell
- telefon 08-40942086
- mejljoakim.lomell@avanza.se

Kommentar
Aktierna, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap, 2§ första stycket 1
och finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
innehas av Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension som är ett helägt
dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ). Det är
försäkringskunder som via depåfullmakt har förvärvat de aktuella
aktierna.

* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i
flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.

Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas
Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

[*]

-----------------------------------------------------------
http://publish.ne.cision.com//Release/ViewReleaseHtml/76379FA2D0F3459C

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.