Bli medlem
Bli medlem
lakareutangranser

Du är här

2021-10-25

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Castellum Aktiebolag

Flaggningsmeddelande i Castellum Aktiebolag

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556475-5550 Castellum Aktiebolag
InstrumentSE0000379190 Ordinary Shares
InnehavareCitigroup Inc. .
 
Före transaktionen
Antal aktier3 239 617
Antal rösträtter3 239 617
 
Transaktionen
Datum2021-10-20
Gränsvärde för antal aktier10 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier4 619 545
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter4 619 545
Andel
 - aktier1,6661 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter1,6661 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 11,6661 % 4 619 545
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade23 993 357
 - Kontantavräknade110 005
 
TOTALT1,6661 % 28 722 907
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagCitigroup Global Markets Limited
 - antal rösträtter28 722 907
 - andel av rösträtter10,3594 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter28 722 907
 - andel av rösträtter10,3594 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Författare Cision