Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-03

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Cint Group AB (publ)

Flaggningsmeddelande i Cint Group AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent559040-3217 Cint Group AB (publ)
InstrumentSE0015483276 Ordinary shares
InnehavareNordic Capital VIII Limited
 
Före transaktionen
Antal aktier28 685 346
Antal rösträtter28 685 346
 
Transaktionen
Skäl för flaggningBolagshändelse
Datum2021-10-29
Gränsvärde för antal aktier20 %
Gränsvärde för rösträtter20 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier28 685 346
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter28 685 346
Andel
 - aktier19,08565 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter19,08565 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 119,08565 % 28 685 346
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT19,08565 % 28 685 346
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagCidron Ross Limited
 - antal rösträtter0
 - andel av rösträtter0 %
 - bolagCidron Ross S.à r.l
 - antal rösträtter28 685 346
 - andel av rösträtter19,08565 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter28 685 346
 - andel av rösträtter19,08565 %
 
Kommentar
Changes due to: This notification is a result of Cint Group AB's (publ) announcement on 29 October 2021 that the number of shares and votes in the company has increased following a new issue of shares.
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Författare Cision