Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-30

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Dometic Group AB (publ)

[*]
[*]

Flaggningsmeddelande i Dometic Group AB (publ)
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556829-4390 Dometic Group AB (publ)
Instrument SE0007691613 Equity
Innehavare Nordea Funds Ltd

Före transaktionen
Antal aktier Uppgift saknas *
Antal rösträtter Uppgift saknas *

Transaktionen
Skäl för flaggning Sälj
Datum 2019-01-25
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %

Efter transaktionen:
Antal
- aktier 14 774 294
- direkt innehavda rösträtter 14 774 294
- indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
- aktier 4,99413 %
- direkt innehavda rösträtter 4,99413 %
- indirekt innehavda rösträtter 0 %

Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 4,99413 % 14 774 294
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
- Fysisk avvecklade
- Kontantavräknade

TOTALT 4,99413 % 14 774 294

Totalt antal rösträtter

Koncernens samlade innehav
- antal rösträtter 14 774 294
- andel av rösträtter 4,99413 %

Kontaktuppgifter
Kontaktperson
- namn Rasmus Kroner
- telefon 004555472411
- mejlrasmus.kroner@nordea.com
* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i
flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.

Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas
Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

[*]

-----------------------------------------------------------
http://publish.ne.cision.com//Release/ViewReleaseHtml/360688FAFA0B0837

Författare Cision