Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-07

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Eastnine AB (publ)

[*]
[*]

Flaggningsmeddelande i Eastnine AB (publ)
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556693-7404 Eastnine AB (publ)
Instrument Aktie
Innehavare Keel Capital AB

Före transaktionen
Antal aktier Uppgift saknas *
Antal rösträtter Uppgift saknas *

Transaktionen
Skäl för flaggning Köp
Datum 2019-08-06
Gränsvärde för antal aktier 10 %
Gränsvärde för rösträtter 10 %

Efter transaktionen:
Antal
- aktier 2 240 117
- direkt innehavda rösträtter 2 240 117
- indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
- aktier 10,0138 %
- direkt innehavda rösträtter 10,0138 %
- indirekt innehavda rösträtter 0 %

Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 10,0138 % 2 240 117
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
- Fysisk avvecklade
- Kontantavräknade

TOTALT 10,0138 % 2 240 117

Totalt antal rösträtter

Kontaktuppgifter
Kontaktperson
- namn Fredrik Gutenbrant
- telefon 08-4122242
- mejlgutenbrant@keelcapital.se
* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i
flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.

Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas
Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

[*]

-----------------------------------------------------------
http://publish.ne.cision.com//Release/ViewReleaseHtml/9F44A45F5F56AA7E

Författare Cision News