Bli medlem
Bli medlem
lakareutangranser

Du är här

2021-11-01

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Ferronordic AB

Flaggningsmeddelande i Ferronordic AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556748-7953 Ferronordic AB
InstrumentSE0005468717 Aktie
InnehavarePer Arwidsson
 
Före transaktionen
Antal aktier765 751
Antal rösträtter765 751
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2021-10-27
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier626 639
 - direkt innehavda rösträtter125 000
 - indirekt innehavda rösträtter501 639
Andel
 - aktier4,312 %
 - direkt innehavda rösträtter0,86014 %
 - indirekt innehavda rösträtter3,4519 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 14,31204 % 626 639
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT4,31204 % 626 639
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter626 639
 - andel av rösträtter4,312 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Författare Cision