Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-02

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Fingerprint Cards AB

[*]
[*]

Flaggningsmeddelande i Fingerprint Cards AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556154-2381 Fingerprint Cards AB
Instrument aktier
Innehavare Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension

Före transaktionen
Antal aktier Uppgift saknas *
Antal rösträtter Uppgift saknas *

Transaktionen
Skäl för flaggning Övrigt
Datum 2016-02-01
Gränsvärde för antal aktier 10 %

Efter transaktionen:
Antal
- aktier 6 289 495
- direkt innehavda rösträtter 0
- indirekt innehavda rösträtter 6 289 495
Andel
- aktier 9,95 %
- direkt innehavda rösträtter 0 %
- indirekt innehavda rösträtter 8,49 %

Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 8,49 % 6 289 495
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
- Fysisk avvecklade
- Kontantavräknade 1,28 % 950 560

TOTALT 9,77 % 7 240 055

Totalt antal rösträtter

Koncernens samlade innehav
- antal rösträtter 7 240 055
- andel av rösträtter 9,77 %

Kontaktuppgifter
Kontaktperson
- namn henric malm
- telefon 08-40942145
- mejlhenric.malm@avanza.se

Kommentar
Flaggning till följd av ändringar i LHF per 160201. Aktierna, samt
övriga instrument enligt LHF 4 kap, 2§ första stycket 1 och
finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 innehas
av Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension som är ett helägt
dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ). Det är
försäkringskunder som via depåfullmakt placerar/omplacerar dessa
aktier samt i de finansiella instrumenten.

* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i
flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.

Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas
Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

[*]

-----------------------------------------------------------
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=339235...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.