Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-01

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i HANZA Holding AB

Flaggningsmeddelande i HANZA Holding AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556748-8399 HANZA Holding AB
InstrumentSE0005878543 Aktier
InnehavareNordnet AB (publ)
 
Före transaktionen
Antal aktier2 079 224
Antal rösträtter2 079 224
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2021-10-29
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier1 767 827
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter1 767 827
Andel
 - aktier4,94083 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter4,94083 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 14,94083 % 1 767 827
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT4,94083 % 1 767 827
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagNordnet Pensionsförsäkring AB
 - antal rösträtter1 767 671
 - andel av rösträtter4,9404 %
 - bolagNordnet Livsforsikring AS
 - antal rösträtter155
 - andel av rösträtter0,00043 %
 - bolagNordnet Bank AB
 - antal rösträtter1
 - andel av rösträtter0 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter1 767 827
 - andel av rösträtter4,94083 %
 
Kommentar
Nordnet AB (publ) genom Nordnet Pensionsförsäkring AB, Nordnet Livsforsikring AS och Nordnet Bank AB har underskridit tröskelvärdet 5% av antalet utestående aktier och röster till följd av nettosälj.
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Författare Cision