Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-26

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i ICTA AB (publ)

[*]
[*]

Flaggningsmeddelande i ICTA AB (publ)
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556056-5151 ICTA AB (publ)
Instrument SE0010520155 Aktier
Innehavare Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension

Före transaktionen
Antal aktier 295 249
Antal rösträtter 295 249

Transaktionen
Skäl för flaggning Bolagshändelse
Datum 2017-10-26
Gränsvärde för rösträtter 5 %

Efter transaktionen:
Antal
- aktier 295 249
- direkt innehavda rösträtter 0
- indirekt innehavda rösträtter 295 249
Andel
- aktier 6,5 %
- direkt innehavda rösträtter 0 %
- indirekt innehavda rösträtter 6,5 %

Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 6,5 % 295 249
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
- Fysisk avvecklade
- Kontantavräknade

TOTALT 6,5 % 295 249

Totalt antal rösträtter

Koncernens samlade innehav
- antal rösträtter 295 249
- andel av rösträtter 6,5 %

Kontaktuppgifter
Kontaktperson
- namn Jonas Lexmark
- telefon 08-40942107
- mejljonas.lexmark@avanza.se

Kommentar
Aktierna innehas av Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension som är ett
helägt dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ). Anledningen
till flaggningen är att uppdelningen i bolagets olika aktieslag
tagits bort varefter endast ett aktieslag med lika rösträtt finns.
Det är försäkringskunder som via depåfullmakt innehar de aktuella
aktierna. Innehavet är beräknat på 4 539 449 utestående aktier och
röster.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i
flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.

Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas
Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

[*]

-----------------------------------------------------------
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=452511...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.