Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-26

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB

Flaggningsmeddelande i K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556943-7600 K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB
InstrumentAktie
InnehavareLudwig Holmgren
 
Före transaktionen
Antal aktier467 778
Antal rösträtter1 839 378
 
Transaktionen
Skäl för flaggningBolagshändelse
Datum2021-10-25
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier2 330 762
 - direkt innehavda rösträtter1 839 378
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier2,66 %
 - direkt innehavda rösträtter5,02 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 15,02 % 2 330 762
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT5,02 % 2 330 762
 
Totalt antal rösträtter
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
Författare Cision