Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-27

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB

Flaggningsmeddelande i K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556943-7600 K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB
InstrumentAktie
InnehavareJohan Knaust
 
Före transaktionen
Antal aktier5 504 028
Antal rösträtter10 619 340
 
Transaktionen
Skäl för flaggningBolagshändelse
Datum2021-10-25
Gränsvärde för antal aktier30 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier27 144 040
 - direkt innehavda rösträtter47 875
 - indirekt innehavda rösträtter52 672 725
Andel
 - aktier30,96 %
 - direkt innehavda rösträtter0,03 %
 - indirekt innehavda rösträtter28,76 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 128,79 % 27 144 040
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT28,79 % 27 144 040
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagKarla Fastigheter Holding AB
 - antal rösträtter30 398 575
 - andel av rösträtter16,6 %
 - bolagKarla Fastigheter Holding 2 AB
 - antal rösträtter22 228 000
 - andel av rösträtter12,14 %
 - bolagJohan Knausts pensionsstiftelse
 - antal rösträtter1 000
 - andel av rösträtter0 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter52 720 600
 - andel av rösträtter28,79 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Författare Cision