Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-01

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB

Flaggningsmeddelande i K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556943-7600 K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB
InstrumentSE0010520254 Common B shares
InnehavareSEB Investment Management AB
 
Före transaktionen
Antal aktier6 114 510
Antal rösträtter6 114 510
 
Transaktionen
Skäl för flaggningBolagshändelse
Datum2021-10-29
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier6 114 510
 - direkt innehavda rösträtter6 114 510
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier7,00867 %
 - direkt innehavda rösträtter3,35561 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 13,35561 % 6 114 510
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT3,35561 % 6 114 510
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter6 144 510
 - andel av rösträtter3,35561 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Författare Cision