Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-01

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB

[*]
[*]

Flaggningsmeddelande i K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556943-7600 K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB
Instrument B-aktie
Innehavare Johan Ljungberg

Före transaktionen
Antal aktier Uppgift saknas *
Antal rösträtter Uppgift saknas *

Transaktionen
Skäl för flaggning Bolagshändelse
Datum 2019-07-31
Gränsvärde för antal aktier 10 %
Gränsvärde för rösträtter 15 %

Efter transaktionen:
Antal
- aktier 1 621 864
- direkt innehavda rösträtter 0
- indirekt innehavda rösträtter 5 963 464
Andel
- aktier 9,24063 %
- direkt innehavda rösträtter 0 %
- indirekt innehavda rösträtter 16,27592 %

Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 16,27592 % 1 621 864
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
- Fysisk avvecklade
- Kontantavräknade

TOTALT 16,27592 % 1 621 864

Totalt antal rösträtter

Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
- bolag Tagehus Holding AB
- antal rösträtter 5 963 464
- andel av rösträtter 16,27592 %

Koncernens samlade innehav
- antal rösträtter 5 963 464
- andel av rösträtter 16,27592 %

Kontaktuppgifter
Kontaktperson
- namn Johan Ljungberg
- telefon 0739605887
- mejljohan.ljungberg@tagehus.se
* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i
flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.

Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas
Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

[*]

-----------------------------------------------------------
http://publish.ne.cision.com//Release/ViewReleaseHtml/5E0BFA2CCCD44DFC

Författare Cision News