Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-25

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Karnov Group AB (publ)

Flaggningsmeddelande i Karnov Group AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent559016-9016 Karnov Group AB (publ)
InstrumentSE0012323715 Ordinary shares
InnehavareWilliam Brennan
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Datum2021-10-14
Gränsvärde för antal aktier5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier4 988 394
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter4 988 394
Andel
 - aktier5,07598 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter5,09583 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 15,09583 % 4 988 394
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT5,09583 % 4 988 394
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagLong Path Partners Fund, LP
 - antal rösträtter1 552 702
 - andel av rösträtter1,58614 %
 - bolagLong Path Partners Fund, Managed Account MFO
 - antal rösträtter544 046
 - andel av rösträtter0,55576 %
 - bolagLong Path Partners Fund, Managed Account FO
 - antal rösträtter328 957
 - andel av rösträtter0,33604 %
 - bolagLong Path Partners Fund, Managed Account OCIO 1
 - antal rösträtter272 258
 - andel av rösträtter0,27812 %
 - bolagLong Path Partners Fund, Managed Account OCIO 2
 - antal rösträtter377 284
 - andel av rösträtter0,38541 %
 - bolagLONG PATH SMALLER COMPANIES FUND, LP
 - antal rösträtter1 913 147
 - andel av rösträtter1,95435 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter4 988 394
 - andel av rösträtter5,09583 %
* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Författare Cision