Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-28

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Kungsleden Aktiebolag

Flaggningsmeddelande i Kungsleden Aktiebolag

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556545-1217 Kungsleden Aktiebolag
InstrumentSE0000549412 Ordinary Share
InnehavareJPMorgan Chase & Co.
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Datum2021-10-25
Gränsvärde för antal aktier10 %
Gränsvärde för rösträtter10 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier8 216 097
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter8 216 097
Andel
 - aktier3,76188 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter3,76188 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 13,76188 % 8 216 097
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade6,1812 % 13 500 000
 - Kontantavräknade0,1388 % 303 143
 
TOTALT10,08188 % 22 019 240
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagJ.P. Morgan Securities plc
 - antal rösträtter22 019 240
 - andel av rösträtter10,08188 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter22 019 240
 - andel av rösträtter10,08188 %
* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Författare Cision