Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-25

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i LeoVegas AB (publ)

Flaggningsmeddelande i LeoVegas AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556830-4033 LeoVegas AB (publ)
InstrumentAktier
InnehavareAvanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Datum2021-10-22
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier5 093 095
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter5 093 095
Andel
 - aktier5,01028 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter5,01028 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 15,01028 % 5 093 095
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade0,01073 % 10 905
 
TOTALT5,02101 % 5 104 000
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter5 104 000
 - andel av rösträtter5,02101 %
 
Kommentar
Aktierna, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap, 2§ första stycket 1 och finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 innehas av Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension som är ett helägt dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ). Det är försäkringskunder som via depåfullmakt har förvärvat de aktuella aktierna.
 

* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Författare Cision